ภาษา:

ภาษาเกาหลี

[한국어]

กลับไปยังภาษาเกาหลี

3.704 คำที่ีรอการออกเสียง.

 • บันทึกการออกเสียง : 事實判斷 事實判斷
 • บันทึกการออกเสียง : 價値判斷 價値判斷
 • บันทึกการออกเสียง : 포뮬리즘 포뮬리즘
 • บันทึกการออกเสียง : 雛兒 雛兒
 • บันทึกการออกเสียง : 추아 추아
 • บันทึกการออกเสียง : 間歇的 間歇的
 • บันทึกการออกเสียง : 不規則的 不規則的
 • บันทึกการออกเสียง : 規則的 規則的
 • บันทึกการออกเสียง : 將軍塚 將軍塚
 • บันทึกการออกเสียง : 倭 [やまと, わ]
 • บันทึกการออกเสียง : 倭王 倭王
 • บันทึกการออกเสียง : 덴노 덴노
 • บันทึกการออกเสียง : 天皇 天皇 [emperor, ruler, 天皇, Japanese people, Emperor of Japan]
 • บันทึกการออกเสียง : 日王 日王
 • บันทึกการออกเสียง : 日皇 日皇
 • บันทึกการออกเสียง : 放水 放水
 • บันทึกการออกเสียง : 放火 放火 [ほうか]
 • บันทึกการออกเสียง : 防火 防火 [防火]
 • บันทึกการออกเสียง : 防彈 防彈
 • บันทึกการออกเสียง : 防水 防水
 • บันทึกการออกเสียง : 玉璽 玉璽
 • บันทึกการออกเสียง : 金印 金印
 • บันทึกการออกเสียง : 私印 私印
 • บันทึกการออกเสียง : 鬪士 鬪士
 • บันทึกการออกเสียง : 抗日 抗日
 • บันทึกการออกเสียง : 反米 反米
 • บันทึกการออกเสียง : 反美 反美
 • บันทึกการออกเสียง : 反中 反中
 • บันทึกการออกเสียง : 韓中 韓中
 • บันทึกการออกเสียง : 韓日 韓日