ภาษา:

ภาษาเกาหลี

[한국어]

กลับไปยังภาษาเกาหลี

6.530 คำที่ีรอการออกเสียง.

 • บันทึกการออกเสียง : 많으세요 많으세요
 • บันทึกการออกเสียง : 싫단말 싫단말
 • บันทึกการออกเสียง : 다랑쥐 다랑쥐
 • บันทึกการออกเสียง : 낳아요 낳아요
 • บันทึกการออกเสียง : 입각 입각
 • บันทึกการออกเสียง : 동태눈 동태눈
 • บันทึกการออกเสียง : 막장드라마 막장드라마
 • บันทึกการออกเสียง : 오래되 오래되
 • บันทึกการออกเสียง : 오래됐어 오래됐어
 • บันทึกการออกเสียง : 재밌겠다 재밌겠다
 • บันทึกการออกเสียง : 부러워 부러워
 • บันทึกการออกเสียง : 죽었어 죽었어
 • บันทึกการออกเสียง : 죽는다 죽는다
 • บันทึกการออกเสียง : 잠가 잠가
 • บันทึกการออกเสียง : 잔다 잔다
 • บันทึกการออกเสียง : 도닦기 도닦기
 • บันทึกการออกเสียง : 버섯향 버섯향
 • บันทึกการออกเสียง : 생각하는대로 생각하는대로
 • บันทึกการออกเสียง : 불렀어 불렀어
 • บันทึกการออกเสียง : 봤어요 봤어요
 • บันทึกการออกเสียง : 그렇기에 그렇기에
 • บันทึกการออกเสียง : 윗물이 맑아야 아랫물이 맑다 윗물이 맑아야 아랫물이 맑다
 • บันทึกการออกเสียง : 부끄럼쟁이 부끄럼쟁이
 • บันทึกการออกเสียง : 입모양 입모양
 • บันทึกการออกเสียง : 어디다 어디다
 • บันทึกการออกเสียง : 어찌되었건 어찌되었건
 • บันทึกการออกเสียง : 대조적 대조적
 • บันทึกการออกเสียง : 떨어뜨렸어 떨어뜨렸어
 • บันทึกการออกเสียง : 들었어 들었어
 • บันทึกการออกเสียง : 던졌어 던졌어