ภาษา:

ภาษาเกาหลี

[한국어]

กลับไปยังภาษาเกาหลี

6.969 คำที่ีรอการออกเสียง.

 • บันทึกการออกเสียง : 탔어요 탔어요
 • บันทึกการออกเสียง : 탑니다 탑니다
 • บันทึกการออกเสียง : 후회해 후회해
 • บันทึกการออกเสียง : 졌어요 졌어요
 • บันทึกการออกเสียง : 졌어 졌어
 • บันทึกการออกเสียง : 졌다 졌다
 • บันทึกการออกเสียง : 져요 져요
 • บันทึกการออกเสียง : sasaeng sasaeng [celebrity culture, Korean pop cullture, k-pop]
 • บันทึกการออกเสียง : 싸샤 싸샤
 • บันทึกการออกเสียง : 먹고 먹고
 • บันทึกการออกเสียง : 늘어요 늘어요
 • บันทึกการออกเสียง : 늘었어 늘었어
 • บันทึกการออกเสียง : 늘어 늘어
 • บันทึกการออกเสียง : 안일어나다 안일어나다
 • บันทึกการออกเสียง : 이놈하다 이놈하다
 • บันทึกการออกเสียง : 속상해요 속상해요
 • บันทึกการออกเสียง : 싱싱해요 싱싱해요
 • บันทึกการออกเสียง : 헷갈려요 헷갈려요
 • บันทึกการออกเสียง : 헷갈렸어 헷갈렸어
 • บันทึกการออกเสียง : 헷갈려 헷갈려
 • บันทึกการออกเสียง : 빠졌다 빠졌다
 • บันทึกการออกเสียง : 빠졌어 빠졌어
 • บันทึกการออกเสียง : 빠져 빠져
 • บันทึกการออกเสียง : 늘렸어 늘렸어
 • บันทึกการออกเสียง : 이혼률 이혼률
 • บันทึกการออกเสียง : 저었어 저었어
 • บันทึกการออกเสียง : 씹었어 씹었어
 • บันทึกการออกเสียง : 미국어 미국어
 • บันทึกการออกเสียง : 명예퇴직 명예퇴직
 • บันทึกการออกเสียง : 못했습니다 못했습니다