ภาษา:

ภาษาเกาหลี

[한국어]

กลับไปยังภาษาเกาหลี

6.959 คำที่ีรอการออกเสียง.

 • บันทึกการออกเสียง : 물론이지요 물론이지요
 • บันทึกการออกเสียง : 전자도서관 전자도서관
 • บันทึกการออกเสียง : 돌상 돌상
 • บันทึกการออกเสียง : 후회되다 후회되다
 • บันทึกการออกเสียง : 잘왔어요 잘왔어요
 • บันทึกการออกเสียง : 고인물 고인물
 • บันทึกการออกเสียง : 신학 신학
 • บันทึกการออกเสียง : 얼음주머니 얼음주머니
 • บันทึกการออกเสียง : 하르마게돈 하르마게돈
 • บันทึกการออกเสียง : 프리파라 프리파라
 • บันทึกการออกเสียง : 시라타마 미캉 시라타마 미캉
 • บันทึกการออกเสียง : 쿠로스 아로마 쿠로스 아로마
 • บันทึกการออกเสียง : 백보지 백보지
 • บันทึกการออกเสียง : 보지하다 보지하다
 • บันทึกการออกเสียง : 비역 비역
 • บันทึกการออกเสียง : 보비다 보비다
 • บันทึกการออกเสียง : 보빔 보빔
 • บันทึกการออกเสียง : 오천육백 오천육백
 • บันทึกการออกเสียง : 천구백 천구백
 • บันทึกการออกเสียง : 거리를 잴다 거리를 잴다
 • บันทึกการออกเสียง : 뒤로하다 뒤로하다
 • บันทึกการออกเสียง : 101 101 [Number, 101]
 • บันทึกการออกเสียง : 40 40 [liczba, Number, liczebnik, Numbers]
 • บันทึกการออกเสียง : 38 38 [Number, Numbers]
 • บันทึกการออกเสียง : 37 37 [Number, Numbers, liczba]
 • บันทึกการออกเสียง : 구루프 구루프
 • บันทึกการออกเสียง : 긴목양말 긴목양말
 • บันทึกการออกเสียง : 쪼물락거리다 쪼물락거리다
 • บันทึกการออกเสียง : 쿵덕쿵덕 쿵덕쿵덕
 • บันทึกการออกเสียง : 조반류 조반류