ภาษา:

ภาษาเกาหลี

[한국어]

กลับไปยังภาษาเกาหลี

6.679 คำที่ีรอการออกเสียง.

 • บันทึกการออกเสียง : 실효성 실효성
 • บันทึกการออกเสียง : 왕후 왕후
 • บันทึกการออกเสียง : 능
 • บันทึกการออกเสียง : 정릉 정릉
 • บันทึกการออกเสียง : 꾸욱 꾸욱
 • บันทึกการออกเสียง : 관망하다 관망하다
 • บันทึกการออกเสียง : 어릴때 어릴때
 • บันทึกการออกเสียง : 문예창작 문예창작
 • บันทึกการออกเสียง : 대형차 대형차
 • บันทึกการออกเสียง : 말하셨지 말하셨지
 • บันทึกการออกเสียง : 아름 아름
 • บันทึกการออกเสียง : 정동진 정동진
 • บันทึกการออกเสียง : 어지르다 어지르다
 • บันทึกการออกเสียง : 대체되다 대체되다
 • บันทึกการออกเสียง : 낑낑거리다 낑낑거리다
 • บันทึกการออกเสียง : 화났어 화났어
 • บันทึกการออกเสียง : 월드컵경기장 월드컵경기장
 • บันทึกการออกเสียง : 신경주 신경주
 • บันทึกการออกเสียง : 신경주역 신경주역
 • บันทึกการออกเสียง : 서울대공원 서울대공원
 • บันทึกการออกเสียง : 궁복 궁복
 • บันทึกการออกเสียง : 미니어처 미니어처
 • บันทึกการออกเสียง : 충무 충무
 • บันทึกการออกเสียง : 회계원 회계원
 • บันทึกการออกเสียง : 한마음 한뜻이 되어 한마음 한뜻이 되어
 • บันทึกการออกเสียง : 풍미하다 풍미하다
 • บันทึกการออกเสียง : 자진해서 자진해서
 • บันทึกการออกเสียง : 제쳐두다 제쳐두다
 • บันทึกการออกเสียง : 불로초 불로초
 • บันทึกการออกเสียง : 허하다 허하다