ภาษา:

ภาษาเกาหลี

[한국어]

กลับไปยังภาษาเกาหลี

3.798 คำที่ีรอการออกเสียง.

 • บันทึกการออกเสียง : 나오 나오
 • บันทึกการออกเสียง : 르블로숑 르블로숑 [Reblochon]
 • บันทึกการออกเสียง : 개명신 개명신
 • บันทึกการออกเสียง : 고알고요 고알고요
 • บันทึกการออกเสียง : 亞鉛 亞鉛
 • บันทึกการออกเสียง : 언아 언아
 • บันทึกการออกเสียง : 놀아다 놀아다
 • บันทึกการออกเสียง : 유체국 유체국
 • บันทึกการออกเสียง : 追徵 追徵
 • บันทึกการออกเสียง : 觸媒 觸媒
 • บันทึกการออกเสียง : 埋藏金 埋藏金
 • บันทึกการออกเสียง : 極右 極右
 • บันทึกการออกเสียง : 左派 左派
 • บันทึกการออกเสียง : 假想 假想
 • บันทึกการออกเสียง : 亂打 亂打
 • บันทึกการออกเสียง : 예해 예해
 • บันทึกการออกเสียง : 萬若 萬若
 • บันทึกการออกเสียง : 万一 万一 [adverb]
 • บันทึกการออกเสียง : 萬一 萬一
 • บันทึกการออกเสียง : 吉省 吉省
 • บันทึกการออกเสียง : 吉岡 吉岡
 • บันทึกการออกเสียง : 古田 古田
 • บันทึกการออกเสียง : 岡田 岡田
 • บันทึกการออกเสียง : 長谷 長谷 [noun, area, cities, Japan]
 • บันทึกการออกเสียง : 장곡 장곡
 • บันทึกการออกเสียง : 網切 網切
 • บันทึกการออกเสียง : 小峰 小峰
 • บันทึกการออกเสียง : 魚金 魚金
 • บันทึกการออกเสียง : 獨孤 獨孤 [姓, 複姓]
 • บันทึกการออกเสียง : 鮮于 鮮于 [姓, surname, 複姓]