ภาษา:

ภาษาเกาหลี

[한국어]

กลับไปยังภาษาเกาหลี

6.121 คำที่ีรอการออกเสียง.

 • บันทึกการออกเสียง : 최초란 최초란
 • บันทึกการออกเสียง : 기분이 좋으면 노래를 불러요 기분이 좋으면 노래를 불러요
 • บันทึกการออกเสียง : 캐시백 캐시백
 • บันทึกการออกเสียง : 개에게 밥을 주다 개에게 밥을 주다
 • บันทึกการออกเสียง : 고양이에게 밥을 주다 고양이에게 밥을 주다
 • บันทึกการออกเสียง : 세탁소에서 옷을 찾다 세탁소에서 옷을 찾다
 • บันทึกการออกเสียง : 일호봉 일호봉
 • บันทึกการออกเสียง : 뛰어쓰기 뛰어쓰기
 • บันทึกการออกเสียง : 뷱십 뷱십
 • บันทึกการออกเสียง : 십슉 십슉
 • บันทึกการออกเสียง : 칠십칠 칠십칠
 • บันทึกการออกเสียง : 사십사 사십사
 • บันทึกการออกเสียง : 오십오 오십오
 • บันทึกการออกเสียง : 팔십팔 팔십팔 [Number]
 • บันทึกการออกเสียง : 계출 계출
 • บันทึกการออกเสียง : 주립 주립
 • บันทึกการออกเสียง : 분위기메이커 분위기메이커
 • บันทึกการออกเสียง : 소리쳐 소리쳐
 • บันทึกการออกเสียง : 날개끝에 날개끝에
 • บันทึกการออกเสียง : 그레서 그레서
 • บันทึกการออกเสียง : 정석환 정석환
 • บันทึกการออกเสียง : 공부는 공부는
 • บันทึกการออกเสียง : 행복하세요 행복하세요
 • บันทึกการออกเสียง : 원할하다 원할하다
 • บันทึกการออกเสียง : 병마개 병마개
 • บันทึกการออกเสียง : 심부전 심부전
 • บันทึกการออกเสียง : 콘도미니엄 콘도미니엄
 • บันทึกการออกเสียง : 스웨 스웨
 • บันทึกการออกเสียง : 돌아와요 돌아와요
 • บันทึกการออกเสียง : 침 마르도록 침 마르도록