ภาษา:

ภาษาเกาหลี

[한국어]

กลับไปยังภาษาเกาหลี

6.394 คำที่ีรอการออกเสียง.

 • บันทึกการออกเสียง : 로켓부대 로켓부대
 • บันทึกการออกเสียง : 군화 군화
 • บันทึกการออกเสียง : 군의관 군의관
 • บันทึกการออกเสียง : 공군사관학교 공군사관학교
 • บันทึกการออกเสียง : 지프차 지프차
 • บันทึกการออกเสียง : 오픈카 오픈카
 • บันทึกการออกเสียง : 엠블란스 엠블란스
 • บันทึกการออกเสียง : 힘이 세다 힘이 세다
 • บันทึกการออกเสียง : 힘을 쓰다 힘을 쓰다
 • บันทึกการออกเสียง : 힘을 모으다 힘을 모으다
 • บันทึกการออกเสียง : 회사에 다니다 회사에 다니다
 • บันทึกการออกเสียง : 화장품을 바르다 화장품을 바르다
 • บันทึกการออกเสียง : 화장실에 가다 화장실에 가다
 • บันทึกการออกเสียง : 화가 나다 화가 나다
 • บันทึกการออกเสียง : 헛점 헛점
 • บันทึกการออกเสียง : 허가를 받다 허가를 받다
 • บันทึกการออกเสียง : 할 수 없다 할 수 없다
 • บันทึกการออกเสียง : 미니버스 미니버스
 • บันทึกการออกเสียง : 롤러 롤러
 • บันทึกการออกเสียง : 견인차 견인차
 • บันทึกการออกเสียง : 교수하다 교수하다
 • บันทึกการออกเสียง : 방조하다 방조하다
 • บันทึกการออกเสียง : 수송하다 수송하다
 • บันทึกการออกเสียง : 측량하다 측량하다
 • บันทึกการออกเสียง : 조제하다 조제하다
 • บันทึกการออกเสียง : 눈코 뜰 사이 없다 눈코 뜰 사이 없다
 • บันทึกการออกเสียง : 까짓것 까짓것
 • บันทึกการออกเสียง : 까놓다 까놓다
 • บันทึกการออกเสียง : 국수를 먹다 국수를 먹다
 • บันทึกการออกเสียง : 돋치다 돋치다