ภาษา:

เกาหลี

[ko]

กลับไปยัง เกาหลี

 • การออกเสียงคำว่า 딘
 • การออกเสียงคำว่า 박진영 박진영
 • การออกเสียงคำว่า 랩가수 랩가수
 • การออกเสียงคำว่า leeteuk leeteuk
 • การออกเสียงคำว่า 정준일 정준일
 • การออกเสียงคำว่า 산이 산이
 • การออกเสียงคำว่า 범키 범키
 • การออกเสียงคำว่า 헨리 헨리
 • การออกเสียงคำว่า 정재형 정재형
 • การออกเสียงคำว่า 이동해 이동해
 • การออกเสียงคำว่า 장우혁 장우혁
 • การออกเสียงคำว่า 장기하와 얼굴들 장기하와 얼굴들
 • การออกเสียงคำว่า 빅마마 소울 빅마마 소울
 • การออกเสียงคำว่า G-Dragon G-Dragon