ภาษา:

เกาหลี

[ko]

กลับไปยัง เกาหลี

หมวดหมู่: Number

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงNumber

 • การออกเสียงคำว่า 19 19
 • การออกเสียงคำว่า 11 11
 • การออกเสียงคำว่า 17 17
 • การออกเสียงคำว่า 12 12
 • การออกเสียงคำว่า 18 18
 • การออกเสียงคำว่า 4 4
 • การออกเสียงคำว่า 15 15
 • การออกเสียงคำว่า 일
 • การออกเสียงคำว่า 3 3
 • การออกเสียงคำว่า 7 7
 • การออกเสียงคำว่า 0 0
 • การออกเสียงคำว่า 5 5
 • การออกเสียงคำว่า 14 14
 • การออกเสียงคำว่า 100 100
 • การออกเสียงคำว่า 13 13
 • การออกเสียงคำว่า 20 20
 • การออกเสียงคำว่า 8 8
 • การออกเสียงคำว่า 10 10
 • การออกเสียงคำว่า 6 6
 • การออกเสียงคำว่า 9 9
 • การออกเสียงคำว่า 10000 10000
 • การออกเสียงคำว่า 28 28
 • การออกเสียงคำว่า 30 30
 • การออกเสียงคำว่า 26 26
 • การออกเสียงคำว่า 21 21
 • การออกเสียงคำว่า 27 27
 • การออกเสียงคำว่า 22 22
 • การออกเสียงคำว่า 1984 1984
 • การออกเสียงคำว่า yeodeol yeodeol
 • การออกเสียงคำว่า 220 220
 • การออกเสียงคำว่า yeol yeol
 • การออกเสียงคำว่า 虛數 虛數
 • การออกเสียงคำว่า set set
 • การออกเสียงคำว่า 백일 백일
 • การออกเสียงคำว่า daseot daseot
 • การออกเสียงคำว่า 23 23
 • การออกเสียงคำว่า ilgop ilgop
 • การออกเสียงคำว่า 24 24
 • การออกเสียงคำว่า yeoseot yeoseot
 • การออกเสียงคำว่า 25 25
 • การออกเสียงคำว่า 29 29
 • การออกเสียงคำว่า 륙
 • การออกเสียงคำว่า 有理數 有理數
 • การออกเสียงคำว่า 六
 • การออกเสียงคำว่า 1997 1997
 • การออกเสียงคำว่า 四
 • การออกเสียงคำว่า 實數 實數
 • การออกเสียงคำว่า ahop ahop
 • การออกเสียงคำว่า 恒河沙 恒河沙
 • การออกเสียงคำว่า 七
 • การออกเสียงคำว่า 五
 • การออกเสียงคำว่า 不可思議 不可思議
 • การออกเสียงคำว่า 三
 • การออกเสียงคำว่า 阿僧祇 阿僧祇