ภาษา:

เกาหลี

[ko]

กลับไปยัง เกาหลี

 • การออกเสียงคำว่า 남옥 남옥
 • การออกเสียงคำว่า 루비 루비
 • การออกเสียงคำว่า 개밋둑 개밋둑
 • การออกเสียงคำว่า 양자론 양자론
 • การออกเสียงคำว่า 열핵 열핵
 • การออกเสียงคำว่า 불가해 불가해
 • การออกเสียงคำว่า 무기물 무기물
 • การออกเสียงคำว่า 중성 중성
 • การออกเสียงคำว่า 진화론 진화론
 • การออกเสียงคำว่า 일반론 일반론
 • การออกเสียงคำว่า 양기 양기
 • การออกเสียงคำว่า 난문제 난문제
 • การออกเสียงคำว่า 난대림 난대림
 • การออกเสียงคำว่า 독물학 독물학
 • การออกเสียงคำว่า 개연성 개연성
 • การออกเสียงคำว่า 난대 난대
 • การออกเสียงคำว่า 독성 독성
 • การออกเสียงคำว่า 도태 도태
 • การออกเสียงคำว่า 방사선 방사선
 • การออกเสียงคำว่า 내점 내점
 • การออกเสียงคำว่า 너비 너비
 • การออกเสียงคำว่า 론
 • การออกเสียงคำว่า 인류학 인류학
 • การออกเสียงคำว่า 고고학자 고고학자
 • การออกเสียงคำว่า 예각 예각
 • การออกเสียงคำว่า 담수어 담수어
 • การออกเสียงคำว่า 고고학 고고학
 • การออกเสียงคำว่า 마려 마려
 • การออกเสียงคำว่า 식물계 식물계
 • การออกเสียงคำว่า 자석 자석