ภาษา:

เกาหลี

[ko]

กลับไปยัง เกาหลี

 • การออกเสียงคำว่า 김제 김제
 • การออกเสียงคำว่า 나주 나주
 • การออกเสียงคำว่า 남원 남원
 • การออกเสียงคำว่า 당진 당진
 • การออกเสียงคำว่า 동해 동해
 • การออกเสียงคำว่า 밀양 밀양
 • การออกเสียงคำว่า 보령 보령
 • การออกเสียงคำว่า 사천 사천
 • การออกเสียงคำว่า 상주 상주
 • การออกเสียงคำว่า 소남이섬 소남이섬
 • การออกเสียงคำว่า 여주 여주
 • การออกเสียงคำว่า 영주 영주
 • การออกเสียงคำว่า 영천 영천
 • การออกเสียงคำว่า 청원 청원
 • การออกเสียงคำว่า 칠곡 칠곡