ภาษา:

ภาษาเกาหลี

[ko]

กลับไปยังภาษาเกาหลี

หมวดหมู่: k-pop

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงk-pop

 • การออกเสียง : 용준형 용준형
 • การออกเสียง : 장현승 장현승
 • การออกเสียง : Hyeyeon Hyeyeon
 • การออกเสียง : 김현아 김현아
 • การออกเสียง : 윤두준 윤두준
 • การออกเสียง : 양요섭 양요섭
 • การออกเสียง : sasaeng sasaeng
 • การออกเสียง : infinite infinite
 • การออกเสียง : 이기광 이기광
 • การออกเสียง : 손동운 손동운
 • การออกเสียง : 다현 (from Twice) 다현 (from Twice)