ภาษา:

เกาหลี

[ko]

กลับไปยัง เกาหลี

  • การออกเสียงคำว่า Hyeyeon Hyeyeon
  • การออกเสียงคำว่า Gangnam Style Gangnam Style
  • การออกเสียงคำว่า infinite infinite
  • การออกเสียงคำว่า 용준형 용준형
  • การออกเสียงคำว่า 김현아 김현아
  • การออกเสียงคำว่า 손동운 손동운
  • การออกเสียงคำว่า 이기광 이기광
  • การออกเสียงคำว่า 양요섭 양요섭
  • การออกเสียงคำว่า 윤두준 윤두준
  • การออกเสียงคำว่า 장현승 장현승