ภาษา:

เกาหลี

[ko]

กลับไปยัง เกาหลี

 • การออกเสียงคำว่า 콩나물 콩나물
 • การออกเสียงคำว่า 껌
 • การออกเสียงคำว่า 죽
 • การออกเสียงคำว่า 비빔밥 비빔밥
 • การออกเสียงคำว่า 만두 만두
 • การออกเสียงคำว่า 쌈장 쌈장
 • การออกเสียงคำว่า 된장 된장
 • การออกเสียงคำว่า 우유 우유
 • การออกเสียงคำว่า 떡볶이 떡볶이
 • การออกเสียงคำว่า 순두부 순두부
 • การออกเสียงคำว่า 찌개 찌개
 • การออกเสียงคำว่า 미역국 미역국
 • การออกเสียงคำว่า 장아찌 장아찌
 • การออกเสียงคำว่า 불고기 불고기
 • การออกเสียงคำว่า 음식쓰레기 음식쓰레기
 • การออกเสียงคำว่า 매뉴판 매뉴판
 • การออกเสียงคำว่า 비싼 음식은 맛있어 비싼 음식은 맛있어
 • การออกเสียงคำว่า 맛이 조금 이상해요 맛이 조금 이상해요
 • การออกเสียงคำว่า 아무런 맛이 없다 아무런 맛이 없다
 • การออกเสียงคำว่า 빵
 • การออกเสียงคำว่า 파전 파전
 • การออกเสียงคำว่า 갈비 갈비
 • การออกเสียงคำว่า 김치 김치
 • การออกเสียงคำว่า gochugaru gochugaru
 • การออกเสียงคำว่า 밥
 • การออกเสียงคำว่า dakdoritang dakdoritang
 • การออกเสียงคำว่า 생강빵 생강빵
 • การออกเสียงคำว่า 우러나다 우러나다
 • การออกเสียงคำว่า 채소류 채소류
 • การออกเสียงคำว่า 제육볶음 제육볶음