ภาษา:

ภาษาเกาหลี

[ko]

กลับไปยังภาษาเกาหลี

หมวดหมู่: celebrity

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcelebrity

 • การออกเสียง : Jaejoong Jaejoong
 • การออกเสียง : 강호동 강호동
 • การออกเสียง : 명성이 높다 명성이 높다
 • การออกเสียง : 박진영 박진영
 • การออกเสียง : 원더걸스 원더걸스
 • การออกเสียง : 유재석 유재석
 • การออกเสียง : 이효리 이효리
 • การออกเสียง : 차태현 차태현
 • การออกเสียง : 한가인 한가인
 • การออกเสียง : 한예슬 한예슬
 • การออกเสียง : 한효주 한효주