ภาษา:

เกาหลี

[ko]

กลับไปยัง เกาหลี

หมวดหมู่: 方言

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง方言

  • การออกเสียงคำว่า 그라믄 그라믄
  • การออกเสียงคำว่า 긍께 긍께
  • การออกเสียงคำว่า 단디 단디
  • การออกเสียงคำว่า 억수로 억수로
  • การออกเสียงคำว่า 은다 은다
  • การออกเสียงคำว่า 하모 하모