ภาษา:

คาซัค

[kk]

กลับไปยัง คาซัค

  • การออกเสียงคำว่า қажет қажет
  • การออกเสียงคำว่า керек керек