ภาษา:

คาซัค

[kk]

กลับไปยัง คาซัค

หมวดหมู่: Tatar male names

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงTatar male names

  • การออกเสียงคำว่า Айдай Айдай
  • การออกเสียงคำว่า Абыз Абыз
  • การออกเสียงคำว่า Адай Адай
  • การออกเสียงคำว่า Азамат Азамат
  • การออกเสียงคำว่า Абай Абай
  • การออกเสียงคำว่า Әлем Әлем
  • การออกเสียงคำว่า Ай Ай
  • การออกเสียงคำว่า Алтай Алтай