ภาษา:

คาซัค

[kk]

กลับไปยังคาซัค

หมวดหมู่: monday

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmonday