ภาษา:

คาซัค

[kk]

กลับไปยังคาซัค

หมวดหมู่: male surnames

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmale surnames

 • การออกเสียง : Азамат Азамат
 • การออกเสียง : Бикеш Бикеш
 • การออกเสียง : Назар Назар
 • การออกเสียง : сарай сарай
 • การออกเสียง : таң таң
 • การออกเสียง : Уран Уран
 • การออกเสียง : сайлау сайлау
 • การออกเสียง : Әлем Әлем
 • การออกเสียง : Тулун Тулун
 • การออกเสียง : Абай Абай
 • การออกเสียง : Адай Адай
 • การออกเสียง : Алтай Алтай
 • การออกเสียง : Балапан Балапан
 • การออกเสียง : абзал абзал
 • การออกเสียง : Найман Найман