ภาษา:

คาซัค

[kk]

กลับไปยัง คาซัค

  • การออกเสียงคำว่า сарай сарай
  • การออกเสียงคำว่า ұлт ұлт
  • การออกเสียงคำว่า шаң шаң
  • การออกเสียงคำว่า Күн Күн
  • การออกเสียงคำว่า айбалта айбалта
  • การออกเสียงคำว่า бал бал
  • การออกเสียงคำว่า кеш кеш