ภาษา:

คาซัค

[kk]

กลับไปยังคาซัค

หมวดหมู่: history

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhistory

  • การออกเสียง : Күн Күн
  • การออกเสียง : кеш кеш
  • การออกเสียง : сарай сарай
  • การออกเสียง : бал бал
  • การออกเสียง : ұлт ұлт
  • การออกเสียง : айбалта айбалта
  • การออกเสียง : шаң шаң