ภาษา:

คาซัค

[kk]

กลับไปยัง คาซัค

หมวดหมู่: food

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfood

  • การออกเสียงคำว่า қант қант
  • การออกเสียงคำว่า алмұрт алмұрт