ภาษา:

คาซัค

[kk]

กลับไปยังคาซัค

หมวดหมู่: исемнәр

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงисемнәр

  • การออกเสียง : Ай Ай
  • การออกเสียง : Абыз Абыз
  • การออกเสียง : Алтай Алтай
  • การออกเสียง : Әлем Әлем
  • การออกเสียง : Айдай Айдай
  • การออกเสียง : Азамат Азамат
  • การออกเสียง : Адай Адай
  • การออกเสียง : Абай Абай