ภาษา:

คาซัค

[kk]

กลับไปยัง คาซัค

  • การออกเสียงคำว่า Абай Абай
  • การออกเสียงคำว่า Абыз Абыз
  • การออกเสียงคำว่า Адай Адай
  • การออกเสียงคำว่า Азамат Азамат
  • การออกเสียงคำว่า Ай Ай
  • การออกเสียงคำว่า Айдай Айдай
  • การออกเสียงคำว่า Алтай Алтай
  • การออกเสียงคำว่า Әлем Әлем