ภาษา:

คาซัค

[kk]

กลับไปยังคาซัค

หมวดหมู่: исемнәр

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงисемнәр

 • การออกเสียง : Айдай Айдай
 • การออกเสียง : Адай Адай
 • การออกเสียง : Абыз Абыз
 • การออกเสียง : Азамат Азамат
 • การออกเสียง : Абай Абай
 • การออกเสียง : Ай Ай
 • การออกเสียง : Әлем Әлем
 • การออกเสียง : Алтай Алтай
 • การออกเสียง : Тимур Тимур
 • การออกเสียง : Алмас Алмас
 • การออกเสียง : Айдар Айдар
 • การออกเสียง : Айдын Айдын
 • การออกเสียง : ал ал