ภาษา:

คาบาร์เดีย

[Адыгэбзэ]

กลับไปยัง คาบาร์เดีย

790 คำที่ีรอการออกเสียง.

 • บันทึกการออกเสียงคำว่า жыгыуӏущхьэпс жыгыуӏущхьэпс
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า жыхапхъэ жыхапхъэ
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า жыхапхъэфо жыхапхъэфо
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า жыхьэнмэ жыхьэнмэ
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า жьакъ жьакъ
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า жьгъырудз жьгъырудз
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า жьгъырыб жьгъырыб
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า жьгъырыбей жьгъырыбей
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า жьец жьец
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า жьуджадэ жьуджадэ
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า жьуджалэ жьуджалэ
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า жьыузудз жьыузудз
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า жьыузхущхъуэ жьыузхущхъуэ
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า жьыузщӏыдэ жьыузщӏыдэ
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า жьыщӏэху жьыщӏэху
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า жьэпкъ жьэпкъ
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า жьэпкъыпэ жьэпкъыпэ
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า жэгундэ жэгундэ
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า жэгундэплъыжь жэгундэплъыжь
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า жэгундэхужь жэгундэхужь
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า жэнэт жэнэт
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า жэпуэгъуэ жэпуэгъуэ
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า жор жор
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า жэуап жэуап
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า жэхампхъэ жэхампхъэ
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า жэхампхъэфо жэхампхъэфо
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า жэщудз жэщудз
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า инбыр инбыр
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า инджыл инджыл
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า инджылыбзэ инджылыбзэ