ภาษา:

ภาษาจอร์เจีย

[ka]

กลับไปยังภาษาจอร์เจีย

หมวดหมู่: cities

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcities