ภาษา:

ญี่ปุ่น

[ja]

กลับไปยัง ญี่ปุ่น

 • การออกเสียงคำว่า 豊作貧乏 豊作貧乏
 • การออกเสียงคำว่า 燐
 • การออกเสียงคำว่า 珪素 珪素
 • การออกเสียงคำว่า 炭素 炭素
 • การออกเสียงคำว่า 硼素 硼素
 • การออกเสียงคำว่า 文部省 文部省
 • การออกเสียงคำว่า 文部科学省 文部科学省
 • การออกเสียงคำว่า 浮力 浮力
 • การออกเสียงคำว่า 力学 力学
 • การออกเสียงคำว่า 力点 力点
 • การออกเสียงคำว่า 錫
 • การออกเสียงคำว่า 計量書誌学 計量書誌学
 • การออกเสียงคำว่า 計量学 計量学
 • การออกเสียงคำว่า 科学計量学 科学計量学
 • การออกเสียงคำว่า 水素 水素
 • การออกเสียงคำว่า リン リン
 • การออกเสียงคำว่า カリホルニウム カリホルニウム
 • การออกเสียงคำว่า カドミウム カドミウム
 • การออกเสียงคำว่า 鉛
 • การออกเสียงคำว่า 鏑
 • การออกเสียงคำว่า 系
 • การออกเสียงคำว่า 銀
 • การออกเสียงคำว่า 銅
 • การออกเสียงคำว่า アルミニウム アルミニウム
 • การออกเสียงคำว่า ホウ素 ホウ素
 • การออกเสียงคำว่า 塩素 塩素
 • การออกเสียงคำว่า 硫黄 硫黄
 • การออกเสียงคำว่า ネオン ネオン
 • การออกเสียงคำว่า アルゴン アルゴン
 • การออกเสียงคำว่า ベリリウム ベリリウム