ภาษา:

ภาษาญี่ปุ่น

[ja]

กลับไปยังภาษาญี่ปุ่น

หมวดหมู่: religion

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงreligion

 • การออกเสียง : 道教 道教
 • การออกเสียง : 陰陽(いんよう) 陰陽(いんよう)
 • การออกเสียง : 性情 性情
 • การออกเสียง : 蹈繪 蹈繪
 • การออกเสียง : 物断ち 物断ち
 • การออกเสียง : 基督 基督
 • การออกเสียง : 祭司 祭司
 • การออกเสียง : 法相宗 法相宗
 • การออกเสียง : 神社 神社
 • การออกเสียง : 日光菩薩 日光菩薩
 • การออกเสียง : 月光菩薩 月光菩薩
 • การออกเสียง : クリスマス クリスマス
 • การออกเสียง : そうかがっかい そうかがっかい
 • การออกเสียง : 創価学会 創価学会
 • การออกเสียง : にちれん にちれん
 • การออกเสียง : ハーレム ハーレム
 • การออกเสียง : 無神論者 無神論者
 • การออกเสียง : 無神論 無神論
 • การออกเสียง : イスラム教 イスラム教
 • การออกเสียง : イスラム教徒 イスラム教徒
 • การออกเสียง : オウム真理教 オウム真理教
 • การออกเสียง : 仏教 仏教
 • การออกเสียง : 地下鉄サリン事件 地下鉄サリン事件
 • การออกเสียง : Soka Gakkai Soka Gakkai
 • การออกเสียง : イエス・キリスト イエス・キリスト
 • การออกเสียง : 般若心経 般若心経
 • การออกเสียง : 一切経 一切経
 • การออกเสียง : 法華経 法華経
 • การออกเสียง : 弘法大師 弘法大師
 • การออกเสียง : 文殊菩薩 文殊菩薩
 • การออกเสียง : 普賢菩薩 普賢菩薩
 • การออกเสียง : 聖観音 聖観音
 • การออกเสียง : 十一面観音 十一面観音
 • การออกเสียง : 盧舎那仏 盧舎那仏
 • การออกเสียง : 薬師如来 薬師如来
 • การออกเสียง : 閻魔 閻魔
 • การออกเสียง : 地蔵 地蔵
 • การออกเสียง : 庚申堂 庚申堂
 • การออกเสียง : 密教 密教
 • การออกเสียง : 比叡山 比叡山
 • การออกเสียง : 高野山 高野山
 • การออกเสียง : 真言律宗 真言律宗
 • การออกเสียง : 真言宗 真言宗
 • การออกเสียง : 黄檗宗 黄檗宗
 • การออกเสียง : 曹洞宗 曹洞宗
 • การออกเสียง : 臨済宗 臨済宗
 • การออกเสียง : 華厳宗 華厳宗
 • การออกเสียง : 律宗 律宗
 • การออกเสียง : 浄土真宗 浄土真宗
 • การออกเสียง : 浄土宗 浄土宗
 • การออกเสียง : 経堂 経堂
 • การออกเสียง : 戒壇 戒壇
 • การออกเสียง : 基壇 基壇
 • การออกเสียง : 南大門 南大門
 • การออกเสียง : 山門 山門
 • การออกเสียง : 本堂 本堂
 • การออกเสียง : 金堂 金堂
 • การออกเสียง : 手水 手水
 • การออกเสียง : 鳥居 鳥居
 • การออกเสียง : Zenrinkyo Zenrinkyo
 • การออกเสียง : Seicho-no-Ie Seicho-no-Ie
 • การออกเสียง : Tenrikyo Tenrikyo
 • การออกเสียง : Mahikari Mahikari
 • การออกเสียง : Sekai Kyusei Kyo Sekai Kyusei Kyo
 • การออกเสียง : 教會 教會
 • การออกเสียง : Fudo-Myoo Fudo-Myoo