ภาษา:

ภาษาญี่ปุ่น

[ja]

กลับไปยังภาษาญี่ปุ่น

หมวดหมู่: religion

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงreligion

 • การออกเสียงคำว่า 性情 性情
 • การออกเสียงคำว่า 蹈繪 蹈繪
 • การออกเสียงคำว่า 物断ち 物断ち
 • การออกเสียงคำว่า 基督 基督
 • การออกเสียงคำว่า 祭司 祭司
 • การออกเสียงคำว่า 法相宗 法相宗
 • การออกเสียงคำว่า 神社 神社
 • การออกเสียงคำว่า 日光菩薩 日光菩薩
 • การออกเสียงคำว่า 月光菩薩 月光菩薩
 • การออกเสียงคำว่า クリスマス クリスマス
 • การออกเสียงคำว่า そうかがっかい そうかがっかい
 • การออกเสียงคำว่า 創価学会 創価学会
 • การออกเสียงคำว่า にちれん にちれん
 • การออกเสียงคำว่า ハーレム ハーレム
 • การออกเสียงคำว่า 無神論者 無神論者
 • การออกเสียงคำว่า 無神論 無神論
 • การออกเสียงคำว่า イスラム教 イスラム教
 • การออกเสียงคำว่า イスラム教徒 イスラム教徒
 • การออกเสียงคำว่า オウム真理教 オウム真理教
 • การออกเสียงคำว่า 仏教 仏教
 • การออกเสียงคำว่า 地下鉄サリン事件 地下鉄サリン事件
 • การออกเสียงคำว่า Soka Gakkai Soka Gakkai
 • การออกเสียงคำว่า イエス・キリスト イエス・キリスト
 • การออกเสียงคำว่า 般若心経 般若心経
 • การออกเสียงคำว่า 一切経 一切経
 • การออกเสียงคำว่า 法華経 法華経
 • การออกเสียงคำว่า 弘法大師 弘法大師
 • การออกเสียงคำว่า 文殊菩薩 文殊菩薩
 • การออกเสียงคำว่า 普賢菩薩 普賢菩薩
 • การออกเสียงคำว่า 聖観音 聖観音
 • การออกเสียงคำว่า 十一面観音 十一面観音
 • การออกเสียงคำว่า 盧舎那仏 盧舎那仏
 • การออกเสียงคำว่า 薬師如来 薬師如来
 • การออกเสียงคำว่า 閻魔 閻魔
 • การออกเสียงคำว่า 地蔵 地蔵
 • การออกเสียงคำว่า 庚申堂 庚申堂
 • การออกเสียงคำว่า 密教 密教
 • การออกเสียงคำว่า 比叡山 比叡山
 • การออกเสียงคำว่า 高野山 高野山
 • การออกเสียงคำว่า 真言律宗 真言律宗
 • การออกเสียงคำว่า 真言宗 真言宗
 • การออกเสียงคำว่า 黄檗宗 黄檗宗
 • การออกเสียงคำว่า 曹洞宗 曹洞宗
 • การออกเสียงคำว่า 臨済宗 臨済宗
 • การออกเสียงคำว่า 華厳宗 華厳宗
 • การออกเสียงคำว่า 律宗 律宗
 • การออกเสียงคำว่า 浄土真宗 浄土真宗
 • การออกเสียงคำว่า 浄土宗 浄土宗
 • การออกเสียงคำว่า 経堂 経堂
 • การออกเสียงคำว่า 戒壇 戒壇
 • การออกเสียงคำว่า 基壇 基壇
 • การออกเสียงคำว่า 南大門 南大門
 • การออกเสียงคำว่า 山門 山門
 • การออกเสียงคำว่า 本堂 本堂
 • การออกเสียงคำว่า 金堂 金堂
 • การออกเสียงคำว่า 手水 手水
 • การออกเสียงคำว่า 鳥居 鳥居
 • การออกเสียงคำว่า Zenrinkyo Zenrinkyo
 • การออกเสียงคำว่า Seicho-no-Ie Seicho-no-Ie
 • การออกเสียงคำว่า Tenrikyo Tenrikyo
 • การออกเสียงคำว่า Mahikari Mahikari
 • การออกเสียงคำว่า Sekai Kyusei Kyo Sekai Kyusei Kyo
 • การออกเสียงคำว่า 教會 教會
 • การออกเสียงคำว่า Fudo-Myoo Fudo-Myoo