ภาษา:

ญี่ปุ่น

[ja]

กลับไปยัง ญี่ปุ่น

 • การออกเสียงคำว่า 十丁目 十丁目
 • การออกเสียงคำว่า 九丁目です 九丁目です
 • การออกเสียงคำว่า 八丁目です 八丁目です
 • การออกเสียงคำว่า 七丁目です 七丁目です
 • การออกเสียงคำว่า 六丁目です 六丁目です
 • การออกเสียงคำว่า 五丁目です 五丁目です
 • การออกเสียงคำว่า 四丁目です 四丁目です
 • การออกเสียงคำว่า 三丁目です 三丁目です
 • การออกเสียงคำว่า 二丁目です 二丁目です
 • การออกเสียงคำว่า 一丁目です 一丁目です
 • การออกเสียงคำว่า お覚えです お覚えです
 • การออกเสียงคำว่า お歌いです お歌いです
 • การออกเสียงคำว่า お待ちです お待ちです
 • การออกเสียงคำว่า お楽しみ お楽しみ
 • การออกเสียงคำว่า リンカーン リンカーン
 • การออกเสียงคำว่า 二艘 二艘
 • การออกเสียงคำว่า 一艘 一艘
 • การออกเสียงคำว่า 毎晩です 毎晩です
 • การออกเสียงคำว่า 洪水です 洪水です
 • การออกเสียงคำว่า 静物です 静物です
 • การออกเสียงคำว่า その日から その日から
 • การออกเสียงคำว่า ヨルダン ヨルダン
 • การออกเสียงคำว่า ぶっきらぼうさ ぶっきらぼうさ
 • การออกเสียงคำว่า ハンサムさ ハンサムさ
 • การออกเสียงคำว่า 赤さ 赤さ
 • การออกเสียงคำว่า ノートルダムのせむし男 ノートルダムのせむし男
 • การออกเสียงคำว่า コーデュロイ コーデュロイ
 • การออกเสียงคำว่า 文屋朝康 文屋朝康
 • การออกเสียงคำว่า 会計課御中 会計課御中
 • การออกเสียงคำว่า 水野商会御中 水野商会御中