ภาษา:

ญี่ปุ่น

[ja]

กลับไปยัง ญี่ปุ่น

 • การออกเสียงคำว่า 伊賀 伊賀
 • การออกเสียงคำว่า 志摩 志摩
 • การออกเสียงคำว่า 伊勢 伊勢
 • การออกเสียงคำว่า 三河 三河
 • การออกเสียงคำว่า 甲斐 甲斐
 • การออกเสียงคำว่า 相模 相模
 • การออกเสียงคำว่า 武蔵 武蔵
 • การออกเสียงคำว่า 阿波 阿波
 • การออกเสียงคำว่า 安房 安房
 • การออกเสียงคำว่า 上総 上総
 • การออกเสียงคำว่า 下総 下総
 • การออกเสียงคำว่า 伊予 伊予
 • การออกเสียงคำว่า 土佐 土佐
 • การออกเสียงคำว่า 讃岐 讃岐
 • การออกเสียงคำว่า 淡路 淡路
 • การออกเสียงคำว่า 紀伊 紀伊
 • การออกเสียงคำว่า 長門 長門
 • การออกเสียงคำว่า 周防 周防
 • การออกเสียงคำว่า 安芸 安芸
 • การออกเสียงคำว่า 備後 備後
 • การออกเสียงคำว่า 備中 備中
 • การออกเสียงคำว่า 備前 備前
 • การออกเสียงคำว่า 美作 美作
 • การออกเสียงคำว่า 播磨 播磨
 • การออกเสียงคำว่า 伯耆 伯耆
 • การออกเสียงคำว่า 石見 石見
 • การออกเสียงคำว่า 出雲 出雲
 • การออกเสียงคำว่า 因幡 因幡
 • การออกเสียงคำว่า 但馬 但馬
 • การออกเสียงคำว่า 丹後 丹後