ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: verbi infinito

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverbi infinito

 • การออกเสียง : annidarsi annidarsi
 • การออกเสียง : annichilirsi annichilirsi
 • การออกเสียง : disintegrare disintegrare
 • การออกเสียง : annichilare annichilare
 • การออกเสียง : rannuvolarsi rannuvolarsi
 • การออกเสียง : scurirsi scurirsi
 • การออกเสียง : pulirsi pulirsi
 • การออกเสียง : oscurarsi oscurarsi
 • การออกเสียง : annerire annerire
 • การออกเสียง : anneririsi anneririsi
 • การออกเสียง : imbiancare imbiancare
 • การออกเสียง : annerare annerare
 • การออกเสียง : sommergersi sommergersi
 • การออกเสียง : imbrogliarsi imbrogliarsi
 • การออกเสียง : annasare annasare
 • การออกเสียง : irrorare irrorare
 • การออกเสียง : annebbiare annebbiare
 • การออกเสียง : offuscarsi offuscarsi
 • การออกเสียง : innaffiare innaffiare
 • การออกเสียง : snebbiare snebbiare
 • การออกเสียง : dissetare dissetare
 • การออกเสียง : aspergere aspergere
 • การออกเสียง : annaffiare annaffiare
 • การออกเสียง : frascheggiare frascheggiare
 • การออกเสียง : avvivare avvivare
 • การออกเสียง : vitalizzare vitalizzare
 • การออกเสียง : movimentarsi movimentarsi
 • การออกเสียง : avvivarsi avvivarsi
 • การออกเสียง : ravvivarsi ravvivarsi
 • การออกเสียง : vivacizzarsi vivacizzarsi
 • การออกเสียง : risuscitare risuscitare
 • การออกเสียง : subsanare subsanare
 • การออกเสียง : subaffittarre subaffittarre
 • การออกเสียง : subissare subissare
 • การออกเสียง : suberificare suberificare
 • การออกเสียง : subalternare subalternare
 • การออกเสียง : suberizzare suberizzare
 • การออกเสียง : subappaltare subappaltare
 • การออกเสียง : sublimarsi sublimarsi
 • การออกเสียง : subiettivare subiettivare
 • การออกเสียง : subastare subastare
 • การออกเสียง : sublocare sublocare
 • การออกเสียง : subinfeudare subinfeudare
 • การออกเสียง : succhiarsi succhiarsi
 • การออกเสียง : subbiare subbiare
 • การออกเสียง : subdelegare subdelegare
 • การออกเสียง : subordinare subordinare
 • การออกเสียง : scorrazzare scorrazzare
 • การออกเสียง : far male far male
 • การออกเสียง : strapazzare strapazzare
 • การออกเสียง : bistrattare bistrattare
 • การออกเสียง : tartassare tartassare
 • การออกเสียง : metastatizzare metastatizzare
 • การออกเสียง : metanizzare metanizzare
 • การออกเสียง : metamorfosare metamorfosare
 • การออกเสียง : metallizzare metallizzare
 • การออกเสียง : metaforizzare metaforizzare
 • การออกเสียง : metaforeggiare metaforeggiare
 • การออกเสียง : metafisicare metafisicare
 • การออกเสียง : sdilinquire sdilinquire
 • การออกเสียง : trapiantarsi trapiantarsi
 • การออกเสียง : evolvere evolvere
 • การออกเสียง : vendicarsi vendicarsi
 • การออกเสียง : raccapezzarsi raccapezzarsi
 • การออกเสียง : illanguidirsi illanguidirsi
 • การออกเสียง : sdilinquirsi sdilinquirsi
 • การออกเสียง : estasiarsi estasiarsi
 • การออกเสียง : sciogliersi sciogliersi
 • การออกเสียง : rinsavire rinsavire
 • การออกเสียง : cagare cagare
 • การออกเสียง : capirsi capirsi
 • การออกเสียง : comprendersi comprendersi
 • การออกเสียง : confidenza confidenza
 • การออกเสียง : defecare defecare
 • การออกเสียง : vivacchiare vivacchiare
 • การออกเสียง : arretrare arretrare
 • การออกเสียง : incocciare incocciare
 • การออกเสียง : inciampare inciampare
 • การออกเสียง : arrancare arrancare
 • การออกเสียง : sorpassare sorpassare
 • การออกเสียง : trascendere trascendere
 • การออกเสียง : contro contro
 • การออกเสียง : brancolare brancolare
 • การออกเสียง : brancicare brancicare
 • การออกเสียง : gattonare gattonare
 • การออกเสียง : sciuparsi sciuparsi
 • การออกเสียง : sguazzare sguazzare
 • การออกเสียง : incenerirsi incenerirsi
 • การออกเสียง : incendiarsi incendiarsi
 • การออกเสียง : sgradire sgradire
 • การออกเสียง : svegliarsi svegliarsi
 • การออกเสียง : marinare marinare
 • การออกเสียง : avventurarsi avventurarsi
 • การออกเสียง : zonzo zonzo
 • การออกเสียง : vigere vigere
 • การออกเสียง : rinculare rinculare
 • การออกเสียง : risultare risultare
 • การออกเสียง : traghettare traghettare
 • การออกเสียง : tragittare tragittare
 • การออกเสียง : varcare varcare