ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: verbi infinito

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverbi infinito

 • การออกเสียง : disarmonizzare disarmonizzare
 • การออกเสียง : disargentare disargentare
 • การออกเสียง : disarcionare disarcionare
 • การออกเสียง : disapplicarsi disapplicarsi
 • การออกเสียง : disapplicare disapplicare
 • การออกเสียง : disappaiare disappaiare
 • การออกเสียง : disappannare disappannare
 • การออกเสียง : disamorare disamorare
 • การออกเสียง : disallineare disallineare
 • การออกเสียง : disalloggiare disalloggiare
 • การออกเสียง : disalveare disalveare
 • การออกเสียง : disancorarsi disancorarsi
 • การออกเสียง : disamare disamare
 • การออกเสียง : disanimare disanimare
 • การออกเสียง : disambiguare disambiguare
 • การออกเสียง : disaiutare disaiutare
 • การออกเสียง : disalberare disalberare
 • การออกเสียง : disaggregarsi disaggregarsi
 • การออกเสียง : disagguagliare disagguagliare
 • การออกเสียง : disagiare disagiare
 • การออกเสียง : disaffezionare disaffezionare
 • การออกเสียง : disagiarsi disagiarsi
 • การออกเสียง : disagrire disagrire
 • การออกเสียง : disaggradare disaggradare
 • การออกเสียง : disaddobbare disaddobbare
 • การออกเสียง : disadornare disadornare
 • การออกเสียง : disaerare disaerare
 • การออกเสียง : disadattare disadattare
 • การออกเสียง : disacidare disacidare
 • การออกเสียง : disacidire disacidire
 • การออกเสียง : disacerbarsi disacerbarsi
 • การออกเสียง : disacerbare disacerbare
 • การออกเสียง : disaccordarsi disaccordarsi
 • การออกเสียง : disaccordare disaccordare
 • การออกเสียง : disaccoppiare disaccoppiare
 • การออกเสียง : disaccentare disaccentare
 • การออกเสียง : disabilitare disabilitare
 • การออกเสียง : disabbigliarsi disabbigliarsi
 • การออกเสียง : disabbellirsi disabbellirsi
 • การออกเสียง : disabbellire disabbellire
 • การออกเสียง : propagginare propagginare
 • การออกเสียง : prenunziare prenunziare
 • การออกเสียง : schiarirsi schiarirsi
 • การออกเสียง : insospettirsi insospettirsi
 • การออกเสียง : rischiararsi rischiararsi
 • การออกเสียง : vaticinare vaticinare
 • การออกเสียง : divinare divinare
 • การออกเสียง : predire predire
 • การออกเสียง : annullarsi annullarsi
 • การออกเสียง : divulgare divulgare
 • การออกเสียง : bilanciarsi bilanciarsi
 • การออกเสียง : preludere preludere
 • การออกเสียง : notificare notificare
 • การออกเสียง : svelare svelare
 • การออกเสียง : preannunciare preannunciare
 • การออกเสียง : controbilanciarsi controbilanciarsi
 • การออกเสียง : trasparire trasparire
 • การออกเสียง : azzerarsi azzerarsi
 • การออกเสียง : neutralizzarsi neutralizzarsi
 • การออกเสียง : elidersi elidersi
 • การออกเสียง : mandare a monte mandare a monte
 • การออกเสียง : timbrare timbrare
 • การออกเสียง : rescindere rescindere
 • การออกเสียง : nullificare nullificare
 • การออกเสียง : obliterare obliterare
 • การออกเสียง : neutralizzare neutralizzare
 • การออกเสียง : disdire disdire
 • การออกเสียง : forare forare
 • การออกเสียง : revocare revocare
 • การออกเสียง : annuire annuire
 • การออกเสียง : segnarsi segnarsi
 • การออกเสียง : menzionare menzionare
 • การออกเสียง : annotarsi annotarsi
 • การออกเสียง : catalogare catalogare
 • การออกเสียง : notarsi notarsi
 • การออกเสียง : trascrivere trascrivere
 • การออกเสียง : glossare glossare
 • การออกเสียง : schedare schedare
 • การออกเสียง : appuntare appuntare
 • การออกเสียง : trastullare trastullare
 • การออกเสียง : spassarsi spassarsi
 • การออกเสียง : attediarsi attediarsi
 • การออกเสียง : tediarsi tediarsi
 • การออกเสียง : uggirsi uggirsi
 • การออกเสียง : annoiarsi annoiarsi
 • การออกเสียง : sollazzarsi sollazzarsi
 • การออกเสียง : tampinare tampinare
 • การออกเสียง : tediare tediare
 • การออกเสียง : uggire uggire
 • การออกเสียง : annientarsi annientarsi
 • การออกเสียง : surclassare surclassare
 • การออกเสียง : stravincere stravincere
 • การออกเสียง : prenderle prenderle
 • การออกเสียง : sopraffare sopraffare
 • การออกเสียง : debellare debellare
 • การออกเสียง : stracciare stracciare
 • การออกเสียง : sgominare sgominare
 • การออกเสียง : sbaragliare sbaragliare
 • การออกเสียง : polverizzare polverizzare
 • การออกเสียง : annidarsi annidarsi