ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: verbi infinito

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverbi infinito

 • การออกเสียง : disimpiegarsi disimpiegarsi
 • การออกเสียง : disincagliarsi disincagliarsi
 • การออกเสียง : disincantarsi disincantarsi
 • การออกเสียง : disincarnare disincarnare
 • การออกเสียง : disincarnarsi disincarnarsi
 • การออกเสียง : disincentivare disincentivare
 • การออกเสียง : disfidare disfidare
 • การออกเสียง : disfiorare disfiorare
 • การออกเสียง : disfogare disfogare
 • การออกเสียง : disfogliare disfogliare
 • การออกเสียง : disfogliarsi disfogliarsi
 • การออกเสียง : disformare disformare
 • การออกเสียง : disfrancare disfrancare
 • การออกเสียง : disfrancarsi disfrancarsi
 • การออกเสียง : disfrenare disfrenare
 • การออกเสียง : disgelare disgelare
 • การออกเสียง : disgombrare disgombrare
 • การออกเสียง : disgorgare disgorgare
 • การออกเสียง : disgradare disgradare
 • การออกเสียง : discolorire discolorire
 • การออกเสียง : discommettere discommettere
 • การออกเสียง : discompagnare discompagnare
 • การออกเสียง : discomporre discomporre
 • การออกเสียง : disconciare disconciare
 • การออกเสียง : disconciarsi disconciarsi
 • การออกเสียง : disconfessare disconfessare
 • การออกเสียง : disconfiggere disconfiggere
 • การออกเสียง : disconfortare disconfortare
 • การออกเสียง : disconfortarsi disconfortarsi
 • การออกเสียง : disconnettere disconnettere
 • การออกเสียง : disconvenire disconvenire
 • การออกเสียง : discoprire discoprire
 • การออกเสียง : discoprirsi discoprirsi
 • การออกเสียง : discorrere discorrere
 • การออกเสียง : discredere discredere
 • การออกเสียง : discredersi discredersi
 • การออกเสียง : discucire discucire
 • การออกเสียง : discuoiare discuoiare
 • การออกเสียง : discusare discusare
 • การออกเสียง : discusarsi discusarsi
 • การออกเสียง : disdettare disdettare
 • การออกเสียง : disenfiare disenfiare
 • การออกเสียง : diseredare diseredare
 • การออกเสียง : disfamare disfamare
 • การออกเสียง : disseppellire disseppellire
 • การออกเสียง : disserrare disserrare
 • การออกเสียง : discatenare discatenare
 • การออกเสียง : discavalcare discavalcare
 • การออกเสียง : discentrare discentrare
 • การออกเสียง : discentrarsi discentrarsi
 • การออกเสียง : discerpere discerpere
 • การออกเสียง : discervellarsi discervellarsi
 • การออกเสียง : discettare discettare
 • การออกเสียง : disceverare disceverare
 • การออกเสียง : dischiarare dischiarare
 • การออกเสียง : dischiavare dischiavare
 • การออกเสียง : dischiavarsi dischiavarsi
 • การออกเสียง : dischiodare dischiodare
 • การออกเสียง : dischiomare dischiomare
 • การออกเสียง : discindere discindere
 • การออกเสียง : discingere discingere
 • การออกเสียง : disciplinarsi disciplinarsi
 • การออกเสียง : discoccare discoccare
 • การออกเสียง : discoleggiare discoleggiare
 • การออกเสียง : discolorare discolorare
 • การออกเสียง : discolorarsi discolorarsi
 • การออกเสียง : lacerarsi lacerarsi
 • การออกเสียง : sceverare sceverare
 • การออกเสียง : svellare svellare
 • การออกเสียง : scarnare scarnare
 • การออกเสียง : discaricare discaricare
 • การออกเสียง : discapitare discapitare
 • การออกเสียง : discalzare discalzare
 • การออกเสียง : discantare discantare
 • การออกเสียง : disincagliare disincagliare
 • การออกเสียง : disbrogliare disbrogliare
 • การออกเสียง : discacciare discacciare
 • การออกเสียง : discagliare discagliare
 • การออกเสียง : disborsare disborsare
 • การออกเสียง : disboscare disboscare
 • การออกเสียง : disbramare disbramare
 • การออกเสียง : dibassare dibassare
 • การออกเสียง : disbarcare disbarcare
 • การออกเสียง : disavvantaggiarsi disavvantaggiarsi
 • การออกเสียง : disavvezzarsi disavvezzarsi
 • การออกเสียง : disbarazzare disbarazzare
 • การออกเสียง : disavanzare disavanzare
 • การออกเสียง : disautorare disautorare
 • การออกเสียง : disautorizzare disautorizzare
 • การออกเสียง : disattivare disattivare
 • การออกเสียง : disattivarsi disattivarsi
 • การออกเสียง : disattrezzare disattrezzare
 • การออกเสียง : disatomizzare disatomizzare
 • การออกเสียง : dissuefarsi dissuefarsi
 • การออกเสียง : disassociarsi disassociarsi
 • การออกเสียง : dissuefare dissuefare
 • การออกเสียง : disassociare disassociare
 • การออกเสียง : disasprire disasprire
 • การออกเสียง : disascondersi disascondersi
 • การออกเสียง : disarticolarsi disarticolarsi