ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: verbi infinito

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverbi infinito

 • การออกเสียง : distringere distringere
 • การออกเสียง : dissodare dissodare
 • การออกเสียง : disumanarsi disumanarsi
 • การออกเสียง : disumanizzare disumanizzare
 • การออกเสียง : distenebrare distenebrare
 • การออกเสียง : disusare disusare
 • การออกเสียง : dissimilarsi dissimilarsi
 • การออกเสียง : dissintonizzare dissintonizzare
 • การออกเสียง : dissequestrare dissequestrare
 • การออกเสียง : dissellare dissellare
 • การออกเสียง : dissezionare dissezionare
 • การออกเสียง : dissomigliare dissomigliare
 • การออกเสียง : dissennare dissennare
 • การออกเสียง : dissimilare dissimilare
 • การออกเสียง : dissecare dissecare
 • การออกเสียง : disservire disservire
 • การออกเสียง : disselciare disselciare
 • การออกเสียง : dissetarsi dissetarsi
 • การออกเสียง : disqualificare disqualificare
 • การออกเสียง : dissanguinare dissanguinare
 • การออกเสียง : dissaladarsi dissaladarsi
 • การออกเสียง : dissalare dissalare
 • การออกเสียง : disputare disputare
 • การออกเสียง : disputarsi disputarsi
 • การออกเสียง : disprigionare disprigionare
 • การออกเสียง : disprigionarsi disprigionarsi
 • การออกเสียง : dispiumare dispiumare
 • การออกเสียง : dispogliare dispogliare
 • การออกเสียง : disposare disposare
 • การออกเสียง : dispiegarsi dispiegarsi
 • การออกเสียง : dispergere dispergere
 • การออกเสียง : dispettare dispettare
 • การออกเสียง : dismettere dismettere
 • การออกเสียง : disparire disparire
 • การออกเสียง : disonnare disonnare
 • การออกเสียง : disordinarsi disordinarsi
 • การออกเสียง : dismontare dismontare
 • การออกเสียง : dispartire dispartire
 • การออกเสียง : disonnarsi disonnarsi
 • การออกเสียง : disossarsi disossarsi
 • การออกเสียง : dismuovere dismuovere
 • การออกเสียง : disostruire disostruire
 • การออกเสียง : disoccupare disoccupare
 • การออกเสียง : diossidare diossidare
 • การออกเสียง : disnebbiare disnebbiare
 • การออกเสียง : dispensarsi dispensarsi
 • การออกเสียง : dispacciare dispacciare
 • การออกเสียง : disoccuparsi disoccuparsi
 • การออกเสียง : disorientare disorientare
 • การออกเสียง : disnodare disnodare
 • การออกเสียง : disopercolare disopercolare
 • การออกเสียง : dispacciarsi dispacciarsi
 • การออกเสียง : disonestare disonestare
 • การออกเสียง : disnodarsi disnodarsi
 • การออกเสียง : disoppilare disoppilare
 • การออกเสียง : dismentare dismentare
 • การออกเสียง : dispaiare dispaiare
 • การออกเสียง : disonestarsi disonestarsi
 • การออกเสียง : disormeggiare disormeggiare
 • การออกเสียง : disinnestarsi disinnestarsi
 • การออกเสียง : disinibirsi disinibirsi
 • การออกเสียง : disloggiare disloggiare
 • การออกเสียง : disinfiammarsi disinfiammarsi
 • การออกเสียง : dislacciare dislacciare
 • การออกเสียง : disinnamorare disinnamorare
 • การออกเสียง : dismagare dismagare
 • การออกเสียง : disinflazionare disinflazionare
 • การออกเสียง : dislagarsi dislagarsi
 • การออกเสียง : disinsegnare disinsegnare
 • การออกเสียง : disinvestire disinvestire
 • การออกเสียง : dismagliare dismagliare
 • การออกเสียง : disinformare disinformare
 • การออกเสียง : dislegare dislegare
 • การออกเสียง : disinvitare disinvitare
 • การออกเสียง : dismalare dismalare
 • การออกเสียง : disintegrarsi disintegrarsi
 • การออกเสียง : dislegarsi dislegarsi
 • การออกเสียง : dismembrare dismembrare
 • การออกเสียง : disinteressare disinteressare
 • การออกเสียง : disingannarsi disingannarsi
 • การออกเสียง : disistimarsi disistimarsi
 • การออกเสียง : disinibire disinibire
 • การออกเสียง : dislogare dislogare
 • การออกเสียง : disinstallare disinstallare
 • การออกเสียง : disinfiammare disinfiammare
 • การออกเสียง : disitalianizzare disitalianizzare
 • การออกเสียง : disimpacciare disimpacciare
 • การออกเสียง : disincentivare disincentivare
 • การออกเสียง : disgustarsi disgustarsi
 • การออกเสียง : disgravare disgravare
 • การออกเสียง : disimpacciarsi disimpacciarsi
 • การออกเสียง : disincagliarsi disincagliarsi
 • การออกเสียง : disidratarsi disidratarsi
 • การออกเสียง : disimpegnare disimpegnare
 • การออกเสียง : disincantarsi disincantarsi
 • การออกเสียง : disgroppare disgroppare
 • การออกเสียง : disimpegnarsi disimpegnarsi
 • การออกเสียง : disilludersi disilludersi
 • การออกเสียง : disincarnare disincarnare
 • การออกเสียง : disgrossare disgrossare