ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: verbi infinito

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverbi infinito

 • การออกเสียง : flottare flottare
 • การออกเสียง : floccare floccare
 • การออกเสียง : flemmatizzare flemmatizzare
 • การออกเสียง : flanare flanare
 • การออกเสียง : flammare flammare
 • การออกเสียง : flagrare flagrare
 • การออกเสียง : flaggare flaggare
 • การออกเสียง : flagellare flagellare
 • การออกเสียง : acromatizzare acromatizzare
 • การออกเสียง : acquiescere acquiescere
 • การออกเสียง : acquerellare acquerellare
 • การออกเสียง : acquattare acquattare
 • การออกเสียง : contarsi contarsi
 • การออกเสียง : contrastarsi contrastarsi
 • การออกเสียง : contrappesare contrappesare
 • การออกเสียง : contrappesarsi contrappesarsi
 • การออกเสียง : contrappuntare contrappuntare
 • การออกเสียง : contraffarsi contraffarsi
 • การออกเสียง : contrare contrare
 • การออกเสียง : contraffilare contraffilare
 • การออกเสียง : contraddistinguere contraddistinguere
 • การออกเสียง : contrabbandare contrabbandare
 • การออกเสียง : sgrugnare sgrugnare
 • การออกเสียง : anatrare anatrare
 • การออกเสียง : anatomizzare anatomizzare
 • การออกเสียง : anatematizzare anatematizzare
 • การออกเสียง : anagrammare anagrammare
 • การออกเสียง : mellificare mellificare
 • การออกเสียง : controventare controventare
 • การออกเสียง : controtagliare controtagliare
 • การออกเสียง : controstampare controstampare
 • การออกเสียง : controsterzare controsterzare
 • การออกเสียง : controsoffittare controsoffittare
 • การออกเสียง : controreplicare controreplicare
 • การออกเสียง : controquerelare controquerelare
 • การออกเสียง : controprovare controprovare
 • การออกเสียง : controminare controminare
 • การออกเสียง : controffrire controffrire
 • การออกเสียง : controdatare controdatare
 • การออกเสียง : idrolizzare idrolizzare
 • การออกเสียง : idrogenare idrogenare
 • การออกเสียง : soprelevare soprelevare
 • การออกเสียง : sopredificare sopredificare
 • การออกเสียง : soprattenere soprattenere
 • การออกเสียง : soprattassare soprattassare
 • การออกเสียง : soprastare soprastare
 • การออกเสียง : soprassegnare soprassegnare
 • การออกเสียง : soprarrivare soprarrivare
 • การออกเสียง : soprappagare soprappagare
 • การออกเสียง : soprannominare soprannominare
 • การออกเสียง : soprammontare soprammontare
 • การออกเสียง : sopraggridare sopraggridare
 • การออกเสียง : sopraggravare sopraggravare
 • การออกเสียง : sopraggittare sopraggittare
 • การออกเสียง : sopraffilare sopraffilare
 • การออกเสียง : sopraddotare sopraddotare
 • การออกเสียง : sopraccrescere sopraccrescere
 • การออกเสียง : antologizzare antologizzare
 • การออกเสียง : anticonoscere anticonoscere
 • การออกเสียง : antidatare antidatare
 • การออกเสียง : antivedere antivedere
 • การออกเสียง : anticheggiare anticheggiare
 • การออกเสียง : antivenire antivenire
 • การออกเสียง : preavvertire preavvertire
 • การออกเสียง : premettere premettere
 • การออกเสียง : preporre preporre
 • การออกเสียง : prevenire prevenire
 • การออกเสียง : boccheggiare boccheggiare
 • การออกเสียง : disanimarsi disanimarsi
 • การออกเสียง : disobbligarsi disobbligarsi
 • การออกเสียง : dissugarsi dissugarsi
 • การออกเสียง : disvellersi disvellersi
 • การออกเสียง : disviticchiare disviticchiare
 • การออกเสียง : disvenire disvenire
 • การออกเสียง : disviticchiarsi disviticchiarsi
 • การออกเสียง : disvogliare disvogliare
 • การออกเสียง : disvestirsi disvestirsi
 • การออกเสียง : disvegliare disvegliare
 • การออกเสียง : disvogliarsi disvogliarsi
 • การออกเสียง : disviare disviare
 • การออกเสียง : disvelare disvelare
 • การออกเสียง : disvolgere disvolgere
 • การออกเสียง : disviluppare disviluppare
 • การออกเสียง : disvellere disvellere
 • การออกเสียง : disvolvere disvolvere
 • การออกเสียง : disvilupparsi disvilupparsi
 • การออกเสียง : dissuggellare dissuggellare
 • การออกเสียง : disumanare disumanare
 • การออกเสียง : distringere distringere
 • การออกเสียง : dissodare dissodare
 • การออกเสียง : disumanarsi disumanarsi
 • การออกเสียง : disumanizzare disumanizzare
 • การออกเสียง : distenebrare distenebrare
 • การออกเสียง : disusare disusare
 • การออกเสียง : disumanizzarsi disumanizzarsi
 • การออกเสียง : distenebrarsi distenebrarsi
 • การออกเสียง : distribuirsi distribuirsi
 • การออกเสียง : disumare disumare
 • การออกเสียง : dissugare dissugare
 • การออกเสียง : dissonare dissonare