ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: verbi infinito

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverbi infinito

 • การออกเสียง : naufragare naufragare
 • การออกเสียง : gemere gemere
 • การออกเสียง : dividere dividere
 • การออกเสียง : maggesare maggesare
 • การออกเสียง : trapiantare trapiantare
 • การออกเสียง : cedere cedere
 • การออกเสียง : trasporre trasporre
 • การออกเสียง : raccordare raccordare
 • การออกเสียง : lavare lavare
 • การออกเสียง : tenere tenere
 • การออกเสียง : sedere sedere
 • การออกเสียง : involvere involvere
 • การออกเสียง : cingere cingere
 • การออกเสียง : medicare medicare
 • การออกเสียง : tendere tendere
 • การออกเสียง : frangere frangere
 • การออกเสียง : vincere vincere
 • การออกเสียง : pendere pendere
 • การออกเสียง : resistere resistere
 • การออกเสียง : credere credere
 • การออกเสียง : levare levare
 • การออกเสียง : declinare declinare
 • การออกเสียง : generare generare
 • การออกเสียง : amare amare
 • การออกเสียง : alienare alienare
 • การออกเสียง : tacca tacca
 • การออกเสียง : seminare seminare
 • การออกเสียง : minuire minuire
 • การออกเสียง : armare armare
 • การออกเสียง : volare volare
 • การออกเสียง : superare superare
 • การออกเสียง : conforme conforme
 • การออกเสียง : vigilare vigilare
 • การออกเสียง : vento vento
 • การออกเสียง : abbruciacchiare abbruciacchiare
 • การออกเสียง : abbrivare abbrivare
 • การออกเสียง : abbozzolarsi abbozzolarsi
 • การออกเสียง : abbonire abbonire
 • การออกเสียง : cacare cacare
 • การออกเสียง : ritornare ritornare
 • การออกเสียง : mancare mancare
 • การออกเสียง : stracannarsi stracannarsi
 • การออกเสียง : spollonare spollonare
 • การออกเสียง : spollaiare spollaiare
 • การออกเสียง : spoliticare spoliticare
 • การออกเสียง : spolettare spolettare
 • การออกเสียง : spoetare spoetare
 • การออกเสียง : spoderare spoderare
 • การออกเสียง : rievocare rievocare
 • การออกเสียง : iperboleggiare iperboleggiare
 • การออกเสียง : mummificare mummificare
 • การออกเสียง : messaggiare messaggiare
 • การออกเสียง : psicosomatizzare psicosomatizzare
 • การออกเสียง : protrudere protrudere
 • การออกเสียง : customizzare customizzare
 • การออกเสียง : denticchiare denticchiare
 • การออกเสียง : dentellare dentellare
 • การออกเสียง : dentare dentare
 • การออกเสียง : denocciolare denocciolare
 • การออกเสียง : denicotinizzare denicotinizzare
 • การออกเสียง : denervare denervare
 • การออกเสียง : denegare denegare
 • การออกเสียง : denazionalizzare denazionalizzare
 • การออกเสียง : denazificare denazificare
 • การออกเสียง : denaturare denaturare
 • การออกเสียง : denasalizzare denasalizzare
 • การออกเสียง : demostrare demostrare
 • การออกเสียง : demonticare demonticare
 • การออกเสียง : demonetizzare demonetizzare
 • การออกเสียง : demodulare demodulare
 • การออกเสียง : perigliare perigliare
 • การออกเสียง : pericolare pericolare
 • การออกเสียง : periziare periziare
 • การออกเสียง : periodare periodare
 • การออกเสียง : parcare parcare
 • การออกเสียง : parassitare parassitare
 • การออกเสียง : parancare parancare
 • การออกเสียง : parametrizzare parametrizzare
 • การออกเสียง : paralogizzare paralogizzare
 • การออกเสียง : paragrafare paragrafare
 • การออกเสียง : paraffinare paraffinare
 • การออกเสียง : parafare parafare
 • การออกเสียง : demoltiplicare demoltiplicare
 • การออกเสียง : semplicizzare semplicizzare
 • การออกเสียง : fottersene fottersene
 • การออกเสียง : fotocopiare fotocopiare
 • การออกเสียง : ronfiare ronfiare
 • การออกเสียง : rondare rondare
 • การออกเสียง : roncolare roncolare
 • การออกเสียง : roncare roncare
 • การออกเสียง : avioportare avioportare
 • การออกเสียง : aviolanciare aviolanciare
 • การออกเสียง : beccucchiare beccucchiare
 • การออกเสียง : beccolare beccolare
 • การออกเสียง : beare beare
 • การออกเสียง : baulare baulare
 • การออกเสียง : battibeccare battibeccare
 • การออกเสียง : accestire accestire
 • การออกเสียง : cestire cestire
 • การออกเสียง : cespitare cespitare