ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: verbi infinito

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverbi infinito

 • การออกเสียง : vacillare vacillare
 • การออกเสียง : vagabondare vagabondare
 • การออกเสียง : vagare vagare
 • การออกเสียง : vagheggiare vagheggiare
 • การออกเสียง : vagliare vagliare
 • การออกเสียง : valorizzare valorizzare
 • การออกเสียง : valorizzarsi valorizzarsi
 • การออกเสียง : valutare valutare
 • การออกเสียง : vanificare vanificare
 • การออกเสียง : vantare vantare
 • การออกเสียง : varare varare
 • การออกเสียง : varcare varcare
 • การออกเสียง : variare variare
 • การออกเสียง : variegare variegare
 • การออกเสียง : vaticinare vaticinare
 • การออกเสียง : vedercisi vedercisi
 • การออกเสียง : vedere vedere
 • การออกเสียง : vedere rosso vedere rosso
 • การออกเสียง : vedersela vedersela
 • การออกเสียง : vedersi vedersi
 • การออกเสียง : vegetare vegetare
 • การออกเสียง : vegliare vegliare
 • การออกเสียง : veicolare veicolare
 • การออกเสียง : velare velare
 • การออกเสียง : vellicare vellicare
 • การออกเสียง : velocizzare velocizzare
 • การออกเสียง : vendicarsi vendicarsi
 • การออกเสียง : venerare venerare
 • การออกเสียง : venerarsi venerarsi
 • การออกเสียง : venire venire
 • การออกเสียง : ventilare ventilare
 • การออกเสียง : vento vento
 • การออกเสียง : vergognare vergognare
 • การออกเสียง : verificare verificare
 • การออกเสียง : verificarsi verificarsi
 • การออกเสียง : versare versare
 • การออกเสียง : vessare vessare
 • การออกเสียง : vestire vestire
 • การออกเสียง : vettovagliare vettovagliare
 • การออกเสียง : vezzeggiare vezzeggiare
 • การออกเสียง : viaggiare viaggiare
 • การออกเสียง : vibrare vibrare
 • การออกเสียง : vidimare vidimare
 • การออกเสียง : vietare vietare
 • การออกเสียง : vigere vigere
 • การออกเสียง : vigilare vigilare
 • การออกเสียง : vilipendere vilipendere
 • การออกเสียง : vincere vincere
 • การออกเสียง : vincolarsi vincolarsi
 • การออกเสียง : violare violare
 • การออกเสียง : violentare violentare
 • การออกเสียง : virare virare
 • การออกเสียง : virgolare virgolare
 • การออกเสียง : virilizzare virilizzare
 • การออกเสียง : visionare visionare
 • การออกเสียง : visitare visitare
 • การออกเสียง : visualizzare visualizzare
 • การออกเสียง : vitalizzare vitalizzare
 • การออกเสียง : vituperare vituperare
 • การออกเสียง : vivacchiare vivacchiare
 • การออกเสียง : vivacizzare vivacizzare
 • การออกเสียง : vivacizzarsi vivacizzarsi
 • การออกเสียง : vivificare vivificare
 • การออกเสียง : viziare viziare
 • การออกเสียง : vogare vogare
 • การออกเสียง : volare volare
 • การออกเสียง : volercene volercene
 • การออกเสียง : volerci volerci
 • การออกเสียง : volere volere
 • การออกเสียง : volersi volersi
 • การออกเสียง : volgere volgere
 • การออกเสียง : volicchiare volicchiare
 • การออกเสียง : voltare voltare
 • การออกเสียง : volturare volturare
 • การออกเสียง : vomitare vomitare
 • การออกเสียง : vorticare vorticare
 • การออกเสียง : votare votare
 • การออกเสียง : votarsi votarsi
 • การออกเสียง : vuotare vuotare