ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: verbi infinito

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverbi infinito

 • การออกเสียง : tabacchicoltura tabacchicoltura
 • การออกเสียง : tabacchiera tabacchiera
 • การออกเสียง : tabacchino tabacchino
 • การออกเสียง : tabacosi tabacosi
 • การออกเสียง : tabagismo tabagismo
 • การออกเสียง : tabarro tabarro
 • การออกเสียง : tabellone tabellone
 • การออกเสียง : tabernario tabernario
 • การออกเสียง : tabù tabù
 • การออกเสียง : tabuizzare tabuizzare
 • การออกเสียง : tabulazione tabulazione
 • การออกเสียง : tacca tacca
 • การออกเสียง : taccare taccare
 • การออกเสียง : taccheggiatore taccheggiatore
 • การออกเสียง : taccheggio taccheggio
 • การออกเสียง : tacchettare tacchettare
 • การออกเสียง : tacchinare tacchinare
 • การออกเสียง : tacciare tacciare
 • การออกเสียง : tacconare tacconare
 • การออกเสียง : tacitare tacitare
 • การออกเสียง : tafanare tafanare
 • การออกเสียง : tagliare tagliare
 • การออกเสียง : taglieggiare taglieggiare
 • การออกเสียง : tagliuzzare tagliuzzare
 • การออกเสียง : talentare talentare
 • การออกเสียง : tallire tallire
 • การออกเสียง : tamburare tamburare
 • การออกเสียง : tamburo tamburo
 • การออกเสียง : tampinare tampinare
 • การออกเสียง : tamponare tamponare
 • การออกเสียง : tanagliare tanagliare
 • การออกเสียง : tanfanare tanfanare
 • การออกเสียง : tannare tannare
 • การออกเสียง : tapinare tapinare
 • การออกเสียง : tappare tappare
 • การออกเสียง : tappetare tappetare
 • การออกเสียง : tappezzare tappezzare
 • การออกเสียง : tarare tarare
 • การออกเสียง : tardare tardare
 • การออกเสียง : targare targare
 • การออกเสียง : tariffare tariffare
 • การออกเสียง : tarlare tarlare
 • การออกเสียง : tarlarsi tarlarsi
 • การออกเสียง : tarmare tarmare
 • การออกเสียง : taroccare taroccare
 • การออกเสียง : tarpare tarpare
 • การออกเสียง : tartagliare tartagliare
 • การออกเสียง : tartassare tartassare
 • การออกเสียง : tastare tastare
 • การออกเสียง : tastarsi tastarsi
 • การออกเสียง : tediare tediare
 • การออกเสียง : tediarsi tediarsi
 • การออกเสียง : telare telare
 • การออกเสียง : telecomandare telecomandare
 • การออกเสียง : telecomporre telecomporre
 • การออกเสียง : telecomunicare telecomunicare
 • การออกเสียง : telecopiare telecopiare
 • การออกเสียง : telediffondere telediffondere
 • การออกเสียง : telefonare telefonare
 • การออกเสียง : telegrafare telegrafare
 • การออกเสียง : teleguidare teleguidare
 • การออกเสียง : telematizzare telematizzare
 • การออกเสียง : telemetrare telemetrare
 • การออกเสียง : telemisurare telemisurare
 • การออกเสียง : telepilotare telepilotare
 • การออกเสียง : teleradiotrasmettere teleradiotrasmettere
 • การออกเสียง : teleregolare teleregolare
 • การออกเสียง : teletrasmettere teletrasmettere
 • การออกเสียง : temere temere
 • การออกเสียง : temperare temperare
 • การออกเสียง : tempestare tempestare
 • การออกเสียง : temporeggiare temporeggiare
 • การออกเสียง : temprare temprare
 • การออกเสียง : temprarsi temprarsi
 • การออกเสียง : tendere tendere
 • การออกเสียง : tendersi tendersi
 • การออกเสียง : tenere tenere
 • การออกเสียง : tenersi tenersi
 • การออกเสียง : tentare tentare
 • การออกเสียง : tergiversare tergiversare
 • การออกเสียง : terminare terminare
 • การออกเสียง : terrificare terrificare
 • การออกเสียง : terrorizzare terrorizzare
 • การออกเสียง : tesaurizzare tesaurizzare
 • การออกเสียง : tesserare tesserare
 • การออกเสียง : tessere tessere
 • การออกเสียง : testare testare
 • การออกเสียง : testificare testificare
 • การออกเสียง : testimoniare testimoniare
 • การออกเสียง : tettare tettare
 • การออกเสียง : tifare tifare
 • การออกเสียง : timbrare timbrare
 • การออกเสียง : tingersi tingersi
 • การออกเสียง : tinteggiare tinteggiare
 • การออกเสียง : tintinnare tintinnare
 • การออกเสียง : tiranneggiare tiranneggiare
 • การออกเสียง : tirare tirare
 • การออกเสียง : tirarsi tirarsi
 • การออกเสียง : toccare toccare
 • การออกเสียง : toccheggiare toccheggiare