ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: verbi infinito

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverbi infinito

 • การออกเสียง : riattare riattare
 • การออกเสียง : riattizzare riattizzare
 • การออกเสียง : riavere riavere
 • การออกเสียง : riaversi riaversi
 • การออกเสียง : riavvezzarsi riavvezzarsi
 • การออกเสียง : riavvicinarsi riavvicinarsi
 • การออกเสียง : ribadire ribadire
 • การออกเสียง : ribaltare ribaltare
 • การออกเสียง : ribassare ribassare
 • การออกเสียง : ribattere ribattere
 • การออกเสียง : ribellare ribellare
 • การออกเสียง : ribellarsi ribellarsi
 • การออกเสียง : ribelle ribelle
 • การออกเสียง : ribollire ribollire
 • การออกเสียง : ricacciare ricacciare
 • การออกเสียง : ricadere ricadere
 • การออกเสียง : ricalcare ricalcare
 • การออกเสียง : ricamare ricamare
 • การออกเสียง : ricapitolare ricapitolare
 • การออกเสียง : ricavare ricavare
 • การออกเสียง : ricercare ricercare
 • การออกเสียง : ricevere ricevere
 • การออกเสียง : richiamare richiamare
 • การออกเสียง : richiedere richiedere
 • การออกเสียง : richiudere richiudere
 • การออกเสียง : ricolmare ricolmare
 • การออกเสียง : ricominciare ricominciare
 • การออกเสียง : ricomporre ricomporre
 • การออกเสียง : riconciliare riconciliare
 • การออกเสียง : riconciliarsi riconciliarsi
 • การออกเสียง : ricondurre ricondurre
 • การออกเสียง : ricongiungere ricongiungere
 • การออกเสียง : riconoscere riconoscere
 • การออกเสียง : riconquistare riconquistare
 • การออกเสียง : riconsegnare riconsegnare
 • การออกเสียง : ricontrarre ricontrarre
 • การออกเสียง : riconvalidare riconvalidare
 • การออกเสียง : ricoprire ricoprire
 • การออกเสียง : ricordare ricordare
 • การออกเสียง : ricorerre ricorerre
 • การออกเสียง : ricorrere ricorrere
 • การออกเสียง : ricorso ricorso
 • การออกเสียง : ricospargere ricospargere
 • การออกเสียง : ricostituire ricostituire
 • การออกเสียง : ricostringere ricostringere
 • การออกเสียง : ricostruire ricostruire
 • การออกเสียง : ricoverare ricoverare
 • การออกเสียง : ricreare ricreare
 • การออกเสียง : ricrearsi ricrearsi
 • การออกเสียง : ricuperare ricuperare
 • การออกเสียง : ricurvare ricurvare
 • การออกเสียง : ricusare ricusare
 • การออกเสียง : ridacchiare ridacchiare
 • การออกเสียง : ridare ridare
 • การออกเสียง : rideporre rideporre
 • การออกเสียง : ridersela ridersela
 • การออกเสียง : ridestare ridestare
 • การออกเสียง : ridestarsi ridestarsi
 • การออกเสียง : rideterminare rideterminare
 • การออกเสียง : ridettare ridettare
 • การออกเสียง : ridicoleggiare ridicoleggiare
 • การออกเสียง : ridimensionare ridimensionare
 • การออกเสียง : ridiminuire ridiminuire
 • การออกเสียง : ridiscendere ridiscendere
 • การออกเสียง : ridiscutere ridiscutere
 • การออกเสียง : ridisegnare ridisegnare
 • การออกเสียง : ridomandare ridomandare
 • การออกเสียง : ridondare ridondare
 • การออกเสียง : ridurre ridurre
 • การออกเสียง : ridursi ridursi
 • การออกเสียง : riedificare riedificare
 • การออกเสียง : riemergere riemergere
 • การออกเสียง : riempire riempire
 • การออกเสียง : riempirsi riempirsi
 • การออกเสียง : rientrare rientrare
 • การออกเสียง : riepilogare riepilogare
 • การออกเสียง : riesaminare riesaminare
 • การออกเสียง : riesumare riesumare
 • การออกเสียง : rievocare rievocare
 • การออกเสียง : rifabbricare rifabbricare
 • การออกเสียง : rifare rifare
 • การออกเสียง : rifarsela rifarsela
 • การออกเสียง : rifarsi rifarsi
 • การออกเสียง : riferimento riferimento
 • การออกเสียง : riferire riferire
 • การออกเสียง : riferirsi riferirsi
 • การออกเสียง : rifilare rifilare
 • การออกเสียง : rifinire rifinire
 • การออกเสียง : rifiorire rifiorire
 • การออกเสียง : rifiutare rifiutare
 • การออกเสียง : riflettere riflettere
 • การออกเสียง : rifocillare rifocillare
 • การออกเสียง : riformare riformare
 • การออกเสียง : rifornire rifornire
 • การออกเสียง : rifuggire rifuggire
 • การออกเสียง : rifugiarsi rifugiarsi
 • การออกเสียง : rigettare rigettare
 • การออกเสียง : rigirare rigirare
 • การออกเสียง : riguardare riguardare
 • การออกเสียง : rigurgitare rigurgitare