ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: verbi infinito

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverbi infinito

  • การออกเสียง : narcotizzare narcotizzare
  • การออกเสียง : narrare narrare
  • การออกเสียง : nascere nascere
  • การออกเสียง : nascondere nascondere
  • การออกเสียง : nascondersi nascondersi
  • การออกเสียง : nastrare nastrare
  • การออกเสียง : natare natare
  • การออกเสียง : naturalizzare naturalizzare
  • การออกเสียง : naturare naturare
  • การออกเสียง : naufragare naufragare
  • การออกเสียง : naufragrare naufragrare
  • การออกเสียง : nauseare nauseare
  • การออกเสียง : navigare navigare
  • การออกเสียง : nazificare nazificare
  • การออกเสียง : necessitare necessitare
  • การออกเสียง : negare negare
  • การออกเสียง : negarsi negarsi
  • การออกเสียง : negoziare negoziare
  • การออกเสียง : nerbare nerbare
  • การออกเสียง : nestare nestare
  • การออกเสียง : neutralizzare neutralizzare
  • การออกเสียง : neutralizzarsi neutralizzarsi
  • การออกเสียง : nevicare nevicare
  • การออกเสียง : nevischiare nevischiare
  • การออกเสียง : nevrotizzare nevrotizzare
  • การออกเสียง : nicchiare nicchiare
  • การออกเสียง : nidificare nidificare
  • การออกเสียง : ninnare ninnare
  • การออกเสียง : nobilitare nobilitare
  • การออกเสียง : noleggiare noleggiare
  • การออกเสียง : nominare nominare
  • การออกเสียง : normale normale
  • การออกเสียง : normalizzare normalizzare
  • การออกเสียง : normalizzarsi normalizzarsi
  • การออกเสียง : normare normare
  • การออกเสียง : notare notare
  • การออกเสียง : notarsi notarsi
  • การออกเสียง : notificare notificare
  • การออกเสียง : notte notte
  • การออกเสียง : nuclearizzare nuclearizzare
  • การออกเสียง : nullificare nullificare
  • การออกเสียง : numerare numerare
  • การออกเสียง : nuocere nuocere
  • การออกเสียง : nuotare nuotare
  • การออกเสียง : nutrire nutrire
  • การออกเสียง : nutrirsi nutrirsi