ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: verbi infinito

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverbi infinito

 • การออกเสียง : narcotizzare narcotizzare
 • การออกเสียง : narrare narrare
 • การออกเสียง : nascere nascere
 • การออกเสียง : nascondere nascondere
 • การออกเสียง : nascondersi nascondersi
 • การออกเสียง : nastrare nastrare
 • การออกเสียง : natare natare
 • การออกเสียง : naturalizzare naturalizzare
 • การออกเสียง : naturare naturare
 • การออกเสียง : naufragare naufragare
 • การออกเสียง : naufragrare naufragrare
 • การออกเสียง : nauseare nauseare
 • การออกเสียง : navigare navigare
 • การออกเสียง : nazificare nazificare
 • การออกเสียง : necessitare necessitare
 • การออกเสียง : negare negare
 • การออกเสียง : negarsi negarsi
 • การออกเสียง : negoziare negoziare
 • การออกเสียง : nerbare nerbare
 • การออกเสียง : nestare nestare
 • การออกเสียง : neutralizzare neutralizzare
 • การออกเสียง : neutralizzarsi neutralizzarsi
 • การออกเสียง : nevicare nevicare
 • การออกเสียง : nevischiare nevischiare
 • การออกเสียง : nevrotizzare nevrotizzare
 • การออกเสียง : nicchiare nicchiare
 • การออกเสียง : nidificare nidificare
 • การออกเสียง : ninnare ninnare
 • การออกเสียง : nobilitare nobilitare
 • การออกเสียง : noleggiare noleggiare
 • การออกเสียง : nominare nominare
 • การออกเสียง : normale normale
 • การออกเสียง : normalizzare normalizzare
 • การออกเสียง : normalizzarsi normalizzarsi
 • การออกเสียง : normare normare
 • การออกเสียง : notare notare
 • การออกเสียง : notarsi notarsi
 • การออกเสียง : notificare notificare
 • การออกเสียง : notte notte
 • การออกเสียง : nuclearizzare nuclearizzare
 • การออกเสียง : nullificare nullificare
 • การออกเสียง : numerare numerare
 • การออกเสียง : nuocere nuocere
 • การออกเสียง : nuotare nuotare
 • การออกเสียง : nutrire nutrire
 • การออกเสียง : nutrirsi nutrirsi