ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: verbi infinito

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverbi infinito

 • การออกเสียง : demostrare demostrare
 • การออกเสียง : demotivare demotivare
 • การออกเสียง : denasalizzare denasalizzare
 • การออกเสียง : denaturare denaturare
 • การออกเสียง : denazificare denazificare
 • การออกเสียง : denazionalizzare denazionalizzare
 • การออกเสียง : denegare denegare
 • การออกเสียง : denervare denervare
 • การออกเสียง : denicotinizzare denicotinizzare
 • การออกเสียง : denigrare denigrare
 • การออกเสียง : denocciolare denocciolare
 • การออกเสียง : denotare denotare
 • การออกเสียง : dentare dentare
 • การออกเสียง : dentellare dentellare
 • การออกเสียง : denticchiare denticchiare
 • การออกเสียง : denuclearizzare denuclearizzare
 • การออกเสียง : denudare denudare
 • การออกเสียง : denunciare denunciare
 • การออกเสียง : deodorare deodorare
 • การออกเสียง : deospedalizzare deospedalizzare
 • การออกเสียง : depauperare depauperare
 • การออกเสียง : depennare depennare
 • การออกเสียง : deperimento deperimento
 • การออกเสียง : deperire deperire
 • การออกเสียง : depilare depilare
 • การออกเสียง : depistare depistare
 • การออกเสียง : deplorare deplorare
 • การออกเสียง : depoliticizzare depoliticizzare
 • การออกเสียง : deporre deporre
 • การออกเสียง : deportare deportare
 • การออกเสียง : depositare depositare
 • การออกเสียง : depotenziare depotenziare
 • การออกเสียง : depravare depravare
 • การออกเสียง : deprecare deprecare
 • การออกเสียง : depredare depredare
 • การออกเสียง : depressurizzare depressurizzare
 • การออกเสียง : deprezzare deprezzare
 • การออกเสียง : deprezzarsi deprezzarsi
 • การออกเสียง : deprimere deprimere
 • การออกเสียง : deprimersi deprimersi
 • การออกเสียง : deprivare deprivare
 • การออกเสียง : depurare depurare
 • การออกเสียง : depurarsi depurarsi
 • การออกเสียง : deputare deputare
 • การออกเสียง : dequalificare dequalificare
 • การออกเสียง : deragliare deragliare
 • การออกเสียง : derattizzare derattizzare
 • การออกเสียง : deresponsabilizzare deresponsabilizzare
 • การออกเสียง : derimere derimere
 • การออกเสียง : derivare derivare
 • การออกเสียง : derogare derogare
 • การออกเสียง : desacralizzare desacralizzare
 • การออกเสียง : desalinizzare desalinizzare
 • การออกเสียง : descrivere descrivere
 • การออกเสียง : desensibilizzare desensibilizzare
 • การออกเสียง : desiderare desiderare
 • การออกเสียง : designare designare
 • การออกเสียง : destabilizzare destabilizzare
 • การออกเสียง : destare destare
 • การออกเสียง : destarsi destarsi
 • การออกเสียง : destinare destinare
 • การออกเสียง : destituire destituire
 • การออกเสียง : destreggiare destreggiare
 • การออกเสียง : destreggiarsi destreggiarsi
 • การออกเสียง : desumere desumere
 • การออกเสียง : detassare detassare
 • การออกเสียง : detenere detenere
 • การออกเสียง : detergere detergere
 • การออกเสียง : detergersi detergersi
 • การออกเสียง : deteriorare deteriorare
 • การออกเสียง : deteriorarsi deteriorarsi
 • การออกเสียง : determinare determinare
 • การออกเสียง : detestare detestare
 • การออกเสียง : detrarre detrarre
 • การออกเสียง : detronizzare detronizzare
 • การออกเสียง : dettagliare dettagliare
 • การออกเสียง : dettare dettare
 • การออกเสียง : deturpare deturpare
 • การออกเสียง : deturparsi deturparsi
 • การออกเสียง : deumidificare deumidificare
 • การออกเสียง : devastare devastare
 • การออกเสียง : deviare deviare
 • การออกเสียง : devolvere devolvere
 • การออกเสียง : diagnosticare diagnosticare
 • การออกเสียง : diagrammare diagrammare
 • การออกเสียง : dialettizzare dialettizzare
 • การออกเสียง : diamantare diamantare
 • การออกเสียง : dibassare dibassare
 • การออกเสียง : dibattere dibattere
 • การออกเสียง : dibattersi dibattersi
 • การออกเสียง : dichiarare dichiarare
 • การออกเสียง : difendere difendere
 • การออกเสียง : difettare difettare
 • การออกเสียง : differenziare differenziare
 • การออกเสียง : differenziarsi differenziarsi
 • การออกเสียง : differire differire
 • การออกเสียง : diffidare diffidare
 • การออกเสียง : diffondere diffondere
 • การออกเสียง : diffondersi diffondersi
 • การออกเสียง : digerire digerire