ภาษา:

อิตาลี

[it]

กลับไปยัง อิตาลี

 • การออกเสียงคำว่า procedere procedere
 • การออกเสียงคำว่า sedere sedere
 • การออกเสียงคำว่า involvere involvere
 • การออกเสียงคำว่า cingere cingere
 • การออกเสียงคำว่า tacere tacere
 • การออกเสียงคำว่า medicare medicare
 • การออกเสียงคำว่า tendere tendere
 • การออกเสียงคำว่า frangere frangere
 • การออกเสียงคำว่า vincere vincere
 • การออกเสียงคำว่า pendere pendere
 • การออกเสียงคำว่า resistere resistere
 • การออกเสียงคำว่า credere credere
 • การออกเสียงคำว่า levare levare
 • การออกเสียงคำว่า declinare declinare
 • การออกเสียงคำว่า generare generare
 • การออกเสียงคำว่า amare amare
 • การออกเสียงคำว่า alienare alienare
 • การออกเสียงคำว่า tacca tacca
 • การออกเสียงคำว่า seminare seminare
 • การออกเสียงคำว่า minuire minuire
 • การออกเสียงคำว่า armare armare
 • การออกเสียงคำว่า volare volare
 • การออกเสียงคำว่า superare superare
 • การออกเสียงคำว่า conforme conforme
 • การออกเสียงคำว่า vigilare vigilare
 • การออกเสียงคำว่า vento vento
 • การออกเสียงคำว่า abbruciacchiare abbruciacchiare
 • การออกเสียงคำว่า abbrivare abbrivare
 • การออกเสียงคำว่า abbozzolarsi abbozzolarsi
 • การออกเสียงคำว่า abbonire abbonire