ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: verbi infinito

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverbi infinito

 • การออกเสียง : piacere piacere
 • การออกเสียง : giocare giocare
 • การออกเสียง : chiedere chiedere
 • การออกเสียง : correre correre
 • การออกเสียง : avere avere
 • การออกเสียง : pronunciare pronunciare
 • การออกเสียง : provvedere provvedere
 • การออกเสียง : parlare parlare
 • การออกเสียง : volare volare
 • การออกเสียง : controbattere controbattere
 • การออกเสียง : mangiare mangiare
 • การออกเสียง : dissuadere dissuadere
 • การออกเสียง : sera sera
 • การออกเสียง : abbandonare abbandonare
 • การออกเสียง : abbaiare abbaiare
 • การออกเสียง : toccare toccare
 • การออกเสียง : scervellarsi scervellarsi
 • การออกเสียง : imparare imparare
 • การออกเสียง : leggere leggere
 • การออกเสียง : guidare guidare
 • การออกเสียง : essere essere
 • การออกเสียง : vedere vedere
 • การออกเสียง : lavorare lavorare
 • การออกเสียง : scendere scendere
 • การออกเสียง : scegliere scegliere
 • การออกเสียง : cincischiare cincischiare
 • การออกเสียง : dormire dormire
 • การออกเสียง : Cercare Cercare
 • การออกเสียง : bere bere
 • การออกเสียง : costruire costruire
 • การออกเสียง : mettere mettere
 • การออกเสียง : abitare abitare
 • การออกเสียง : abbassare abbassare
 • การออกเสียง : ammobiliare ammobiliare
 • การออกเสียง : partire partire
 • การออกเสียง : conoscere conoscere
 • การออกเสียง : votare votare
 • การออกเสียง : nuotare nuotare
 • การออกเสียง : chiudere chiudere
 • การออกเสียง : divenire divenire
 • การออกเสียง : comprare comprare
 • การออกเสียง : desumere desumere
 • การออกเสียง : avvenire avvenire
 • การออกเสียง : dimagrire dimagrire
 • การออกเสียง : vincere vincere
 • การออกเสียง : ormeggiare ormeggiare
 • การออกเสียง : accadere accadere
 • การออกเสียง : studiare studiare
 • การออกเสียง : viaggiare viaggiare
 • การออกเสียง : piangere piangere
 • การออกเสียง : ripetere ripetere
 • การออกเสียง : indossare indossare
 • การออกเสียง : tollerare tollerare
 • การออกเสียง : cingersi cingersi
 • การออกเสียง : ascoltare ascoltare
 • การออกเสียง : suonare suonare
 • การออกเสียง : guardare guardare
 • การออกเสียง : alzare alzare
 • การออกเสียง : vuotare vuotare
 • การออกเสียง : gemere gemere
 • การออกเสียง : pulire pulire
 • การออกเสียง : nutrire nutrire
 • การออกเสียง : scopare scopare
 • การออกเสียง : cucinare cucinare
 • การออกเสียง : risorgere risorgere
 • การออกเสียง : ballare ballare
 • การออกเสียง : notte notte
 • การออกเสียง : fondare fondare
 • การออกเสียง : scorgere scorgere
 • การออกเสียง : abbagliare abbagliare
 • การออกเสียง : godere godere
 • การออกเสียง : sprecare sprecare
 • การออกเสียง : rievocare rievocare
 • การออกเสียง : accontentarsi accontentarsi
 • การออกเสียง : stare stare
 • การออกเสียง : consumarsi consumarsi
 • การออกเสียง : permeare permeare
 • การออกเสียง : divergente divergente
 • การออกเสียง : rivolgersi rivolgersi
 • การออกเสียง : compiere compiere
 • การออกเสียง : sperare sperare
 • การออกเสียง : guadagnare guadagnare
 • การออกเสียง : invillire invillire
 • การออกเสียง : smettere smettere
 • การออกเสียง : contrapporre contrapporre
 • การออกเสียง : sedere sedere
 • การออกเสียง : battibeccare battibeccare
 • การออกเสียง : sostentarsi sostentarsi
 • การออกเสียง : occupare occupare
 • การออกเสียง : costare costare
 • การออกเสียง : scassare scassare
 • การออกเสียง : obliterare obliterare
 • การออกเสียง : sbatacchiare sbatacchiare
 • การออกเสียง : ingranare ingranare
 • การออกเสียง : insegnare insegnare
 • การออกเสียง : osservare osservare
 • การออกเสียง : uscire uscire
 • การออกเสียง : andare andare
 • การออกเสียง : deliziarsi deliziarsi
 • การออกเสียง : scuro scuro