ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: verb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverb

 • การออกเสียง : salve salve
 • การออกเสียง : miele miele
 • การออกเสียง : avere avere
 • การออกเสียง : fecero fecero
 • การออกเสียง : provvedere provvedere
 • การออกเสียง : vorrei vorrei
 • การออกเสียง : testa testa
 • การออกเสียง : abbandonare abbandonare
 • การออกเสียง : un un
 • การออกเสียง : zappa zappa
 • การออกเสียง : abbaiare abbaiare
 • การออกเสียง : Raffaele Raffaele
 • การออกเสียง : sferruzzare sferruzzare
 • การออกเสียง : water water
 • การออกเสียง : leggere leggere
 • การออกเสียง : lui lui
 • การออกเสียง : essere essere
 • การออกเสียง : porta porta
 • การออกเสียง : Luigi Luigi
 • การออกเสียง : sii sii
 • การออกเสียง : essere stato essere stato
 • การออกเสียง : devi devi
 • การออกเสียง : dimagrire dimagrire
 • การออกเสียง : come come
 • การออกเสียง : divenire divenire
 • การออกเสียง : garage garage
 • การออกเสียง : nutrire nutrire
 • การออกเสียง : singhiozzare singhiozzare
 • การออกเสียง : sprecare sprecare
 • การออกเสียง : vallata vallata
 • การออกเสียง : stare stare
 • การออกเสียง : sperare sperare
 • การออกเสียง : puzzle puzzle
 • การออกเสียง : scrivo scrivo
 • การออกเสียง : radicalizzare radicalizzare
 • การออกเสียง : sedere sedere
 • การออกเสียง : obliterare obliterare
 • การออกเสียง : erode erode
 • การออกเสียง : occhieggiare occhieggiare
 • การออกเสียง : dovrebbe dovrebbe
 • การออกเสียง : tartassare tartassare
 • การออกเสียง : sorpassare sorpassare
 • การออกเสียง : Iris Iris
 • การออกเสียง : sup sup
 • การออกเสียง : fotografia fotografia
 • การออกเสียง : bocciare bocciare
 • การออกเสียง : percuotere percuotere
 • การออกเสียง : organizzare organizzare
 • การออกเสียง : shampoo shampoo
 • การออกเสียง : cantare cantare
 • การออกเสียง : ragionare ragionare
 • การออกเสียง : indisporre indisporre
 • การออกเสียง : salute salute
 • การออกเสียง : sport sport
 • การออกเสียง : porgere porgere
 • การออกเสียง : gara gara
 • การออกเสียง : taccheggiare taccheggiare
 • การออกเสียง : preferisco preferisco
 • การออกเสียง : fame fame
 • การออกเสียง : stagionare stagionare
 • การออกเสียง : sfilacciare sfilacciare
 • การออกเสียง : Tirano Tirano
 • การออกเสียง : saresti saresti
 • การออกเสียง : presupporre presupporre
 • การออกเสียง : eravamo eravamo
 • การออกเสียง : urge urge
 • การออกเสียง : amare amare
 • การออกเสียง : sarebbe stato sarebbe stato
 • การออกเสียง : ape ape
 • การออกเสียง : fondi fondi
 • การออกเสียง : stage stage
 • การออกเสียง : tirare tirare
 • การออกเสียง : gabbare gabbare
 • การออกเสียง : obbligare obbligare
 • การออกเสียง : vacillare vacillare
 • การออกเสียง : eravate eravate
 • การออกเสียง : ricordare ricordare
 • การออกเสียง : duce duce
 • การออกเสียง : produce produce
 • การออกเสียง : indagare indagare
 • การออกเสียง : preoccupare preoccupare
 • การออกเสียง : saggiare saggiare
 • การออกเสียง : vociferare vociferare
 • การออกเสียง : rompere rompere
 • การออกเสียง : guarire guarire
 • การออกเสียง : Timeo Timeo
 • การออกเสียง : sospingere sospingere
 • การออกเสียง : ricercare ricercare
 • การออกเสียง : vedersi vedersi
 • การออกเสียง : sarebbe sarebbe
 • การออกเสียง : turista turista
 • การออกเสียง : quotare quotare
 • การออกเสียง : trasferire trasferire
 • การออกเสียง : fuse fuse
 • การออกเสียง : saresti stato saresti stato
 • การออกเสียง : film film
 • การออกเสียง : brandire brandire
 • การออกเสียง : veto veto
 • การออกเสียง : facciamo facciamo
 • การออกเสียง : svegliarsi svegliarsi