ภาษา:

อิตาลี

[it]

กลับไปยัง อิตาลี

 • การออกเสียงคำว่า beat beat
 • การออกเสียงคำว่า limito limito
 • การออกเสียงคำว่า coin coin
 • การออกเสียงคำว่า oppose oppose
 • การออกเสียงคำว่า bar bar
 • การออกเสียงคำว่า film film
 • การออกเสียงคำว่า mate mate
 • การออกเสียงคำว่า Revere Revere
 • การออกเสียงคำว่า un un
 • การออกเสียงคำว่า palmera palmera
 • การออกเสียงคำว่า vampa vampa
 • การออกเสียงคำว่า lacero lacero
 • การออกเสียงคำว่า produce produce
 • การออกเสียงคำว่า zone zone
 • การออกเสียงคำว่า water water
 • การออกเสียงคำว่า fare lo spelling fare lo spelling
 • การออกเสียงคำว่า care care
 • การออกเสียงคำว่า wow wow
 • การออกเสียงคำว่า conosciuti conosciuti
 • การออกเสียงคำว่า Miele Miele
 • การออกเสียงคำว่า sedere sedere
 • การออกเสียงคำว่า shampoo shampoo
 • การออกเสียงคำว่า tendere tendere
 • การออกเสียงคำว่า frangere frangere
 • การออกเสียงคำว่า resistere resistere
 • การออกเสียงคำว่า si recherà si recherà
 • การออกเสียงคำว่า necessito necessito
 • การออกเสียงคำว่า can can
 • การออกเสียงคำว่า RAF RAF
 • การออกเสียงคำว่า default default