ภาษา:

อิตาลี

[it]

กลับไปยัง อิตาลี

 • การออกเสียงคำว่า tassa sul macinato tassa sul macinato
 • การออกเสียงคำว่า Farsalo Farsalo
 • การออกเสียงคำว่า Apollodoro di Atene Apollodoro di Atene
 • การออกเสียงคำว่า Apollodoro Apollodoro
 • การออกเสียงคำว่า Serenissima Repubblica di Venezia Serenissima Repubblica di Venezia
 • การออกเสียงคำว่า zabra zabra
 • การออกเสียงคำว่า scitale scitale
 • การออกเสียงคำว่า Safawidi Safawidi
 • การออกเสียงคำว่า diadochi diadochi
 • การออกเสียงคำว่า Selèucidi Selèucidi
 • การออกเสียงคำว่า Sciarra Colonna Sciarra Colonna
 • การออกเสียงคำว่า Bonifacio VIII Bonifacio VIII
 • การออกเสียงคำว่า Amatore Sciesa Amatore Sciesa
 • การออกเสียงคำว่า Cangrande della Scala Cangrande della Scala
 • การออกเสียงคำว่า Oddone Colonna Oddone Colonna
 • การออกเสียงคำว่า Tommaso Aniello Tommaso Aniello
 • การออกเสียงคำว่า Guido d'Arezzo Guido d'Arezzo
 • การออกเสียงคำว่า Flavio Gioia Flavio Gioia
 • การออกเสียงคำว่า Antoniotto Usodimare Antoniotto Usodimare
 • การออกเสียงคำว่า Antonio Zacco Antonio Zacco
 • การออกเสียงคำว่า Il Gattamelata Il Gattamelata
 • การออกเสียงคำว่า Erasmo da Narni Erasmo da Narni
 • การออกเสียงคำว่า Azzo di Correggio Azzo di Correggio
 • การออกเสียงคำว่า piduista piduista
 • การออกเสียงคำว่า dronero dronero
 • การออกเสียงคำว่า francigeno francigeno
 • การออกเสียงคำว่า selgiuchidi selgiuchidi
 • การออกเสียงคำว่า selgiuchide selgiuchide
 • การออกเสียงคำว่า omayyade omayyade
 • การออกเสียงคำว่า SS SS