ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo femminile

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo femminile

 • การออกเสียง : gassa gassa
 • การออกเสียง : elettromotrice elettromotrice
 • การออกเสียง : Salvia sclarea Salvia sclarea
 • การออกเสียง : gargotta gargotta
 • การออกเสียง : emanazione emanazione
 • การออกเสียง : geochimica geochimica
 • การออกเสียง : madrigalessa madrigalessa
 • การออกเสียง : suprema suprema
 • การออกเสียง : geografia geografia
 • การออกเสียง : melagrane melagrane
 • การออกเสียง : eccitatrice eccitatrice
 • การออกเสียง : gemmologia gemmologia
 • การออกเสียง : preponderanza preponderanza
 • การออกเสียง : endofasia endofasia
 • การออกเสียง : fruttificazione fruttificazione
 • การออกเสียง : elargizione elargizione
 • การออกเสียง : soia soia
 • การออกเสียง : ecografia ecografia
 • การออกเสียง : eliofobia eliofobia
 • การออกเสียง : gerarchia gerarchia
 • การออกเสียง : gambizzazione gambizzazione
 • การออกเสียง : enterologia enterologia
 • การออกเสียง : elettrostatica elettrostatica
 • การออกเสียง : elettrometria elettrometria
 • การออกเสียง : enfiagione enfiagione
 • การออกเสียง : eliotipia eliotipia
 • การออกเสียง : emettitrice emettitrice
 • การออกเสียง : costura costura
 • การออกเสียง : galletta galletta
 • การออกเสียง : effumazione effumazione
 • การออกเสียง : empietà empietà
 • การออกเสียง : bignônia bignônia
 • การออกเสียง : interiezione interiezione
 • การออกเสียง : consorziarsi consorziarsi
 • การออกเสียง : ebollizione ebollizione
 • การออกเสียง : Urechite Urechite
 • การออกเสียง : concettualizzazione concettualizzazione
 • การออกเสียง : nefelina nefelina
 • การออกเสียง : editoria editoria
 • การออกเสียง : ecotomografia ecotomografia
 • การออกเสียง : ecosfera ecosfera
 • การออกเสียง : taccamacca taccamacca
 • การออกเสียง : mondovisione mondovisione
 • การออกเสียง : nefelinite nefelinite
 • การออกเสียง : ebanite ebanite
 • การออกเสียง : eparina eparina
 • การออกเสียง : eliambulanza eliambulanza
 • การออกเสียง : garrotta garrotta
 • การออกเสียง : tabernaria tabernaria
 • การออกเสียง : gavina gavina
 • การออกเสียง : geremiade geremiade
 • การออกเสียง : elettrometallurgia elettrometallurgia
 • การออกเสียง : gaglioffaggine gaglioffaggine
 • การออกเสียง : emittenza emittenza
 • การออกเสียง : redola redola
 • การออกเสียง : gessatura gessatura
 • การออกเสียง : geriatria geriatria
 • การออกเสียง : emigrazione emigrazione
 • การออกเสียง : genzianella genzianella
 • การออกเสียง : maestranza maestranza
 • การออกเสียง : enumerazione enumerazione
 • การออกเสียง : mixite mixite
 • การออกเสียง : molibdnenite molibdnenite
 • การออกเสียง : cromatografia cromatografia
 • การออกเสียง : elettromeccanica elettromeccanica
 • การออกเสียง : enclisi enclisi
 • การออกเสียง : botrite botrite
 • การออกเสียง : gamia gamia
 • การออกเสียง : epatta epatta
 • การออกเสียง : suburbanizzazione suburbanizzazione
 • การออกเสียง : Uncaria Uncaria
 • การออกเสียง : gazza gazza
 • การออกเสียง : gómena gómena
 • การออกเสียง : elisione elisione
 • การออกเสียง : ecotassa ecotassa
 • การออกเสียง : perplessità perplessità
 • การออกเสียง : galoppata galoppata
 • การออกเสียง : generazione generazione
 • การออกเสียง : casarca casarca
 • การออกเสียง : gasolina gasolina
 • การออกเสียง : pneumoconiosi pneumoconiosi
 • การออกเสียง : emersione emersione
 • การออกเสียง : cote cote
 • การออกเสียง : egittologia egittologia
 • การออกเสียง : brachiolaria brachiolaria
 • การออกเสียง : viola mammola viola mammola
 • การออกเสียง : gazatura gazatura
 • การออกเสียง : endovena endovena
 • การออกเสียง : vangatura vangatura
 • การออกเสียง : empiria empiria
 • การออกเสียง : efelide efelide
 • การออกเสียง : gallomania gallomania
 • การออกเสียง : elettrocalamita elettrocalamita
 • การออกเสียง : epica epica
 • การออกเสียง : geminazione geminazione
 • การออกเสียง : ectipografia ectipografia
 • การออกเสียง : elettrocardiografia elettrocardiografia
 • การออกเสียง : gaffa gaffa
 • การออกเสียง : geofisica geofisica
 • การออกเสียง : ellisse ellisse