ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo femminile

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo femminile

 • การออกเสียง : generalizzazione generalizzazione
 • การออกเสียง : nefritide nefritide
 • การออกเสียง : ciumachella ciumachella
 • การออกเสียง : straliciatura straliciatura
 • การออกเสียง : bozzolina bozzolina
 • การออกเสียง : polmonaria polmonaria
 • การออกเสียง : avocazione avocazione
 • การออกเสียง : echidna echidna
 • การออกเสียง : uva ursina uva ursina
 • การออกเสียง : gelata gelata
 • การออกเสียง : ampelotecnia ampelotecnia
 • การออกเสียง : personificazione personificazione
 • การออกเสียง : abetaia abetaia
 • การออกเสียง : gelsicoltura gelsicoltura
 • การออกเสียง : napea napea
 • การออกเสียง : elencazione elencazione
 • การออกเสียง : gammaglobulina gammaglobulina
 • การออกเสียง : cotognata cotognata
 • การออกเสียง : tabulatrice tabulatrice
 • การออกเสียง : bizzarrie bizzarrie
 • การออกเสียง : valeriana valeriana
 • การออกเสียง : geomanzia geomanzia
 • การออกเสียง : gelatiera gelatiera
 • การออกเสียง : interazione interazione
 • การออกเสียง : cotica cotica
 • การออกเสียง : gazzarra gazzarra
 • การออกเสียง : gastroenterite gastroenterite
 • การออกเสียง : prosopopea prosopopea
 • การออกเสียง : elettroacustica elettroacustica
 • การออกเสียง : Avvezza Avvezza
 • การออกเสียง : interfacoltà interfacoltà
 • การออกเสียง : tabellazione tabellazione
 • การออกเสียง : éllera éllera
 • การออกเสียง : gengivite gengivite
 • การออกเสียง : epidermide epidermide
 • การออกเสียง : elitra elitra
 • การออกเสียง : Usnea Usnea
 • การออกเสียง : ilice ilice
 • การออกเสียง : tabacchicultura tabacchicultura
 • การออกเสียง : bollatura bollatura
 • การออกเสียง : pseudomonade pseudomonade
 • การออกเสียง : botrioterapia botrioterapia
 • การออกเสียง : elettrocoagulazione elettrocoagulazione
 • การออกเสียง : efflorescenza efflorescenza
 • การออกเสียง : implementazione implementazione
 • การออกเสียง : garitta garitta
 • การออกเสียง : gambiera gambiera
 • การออกเสียง : emoterapia emoterapia
 • การออกเสียง : geosinclinale geosinclinale
 • การออกเสียง : saponaria saponaria
 • การออกเสียง : elmintologia elmintologia
 • การออกเสียง : geotermia geotermia
 • การออกเสียง : nettomonade nettomonade
 • การออกเสียง : emometria emometria
 • การออกเสียง : enterocolite enterocolite
 • การออกเสียง : elettrotecnica elettrotecnica
 • การออกเสียง : passiflora passiflora
 • การออกเสียง : parietaria parietaria
 • การออกเสียง : genetica genetica
 • การออกเสียง : genealogia genealogia
 • การออกเสียง : Schisandra Schisandra
 • การออกเสียง : entratura entratura
 • การออกเสียง : ecolalia ecolalia
 • การออกเสียง : gentaglia gentaglia
 • การออกเสียง : gromma gromma
 • การออกเสียง : interfaccia interfaccia
 • การออกเสียง : elettropompa elettropompa
 • การออกเสียง : elioterapia elioterapia
 • การออกเสียง : gelatina gelatina
 • การออกเสียง : enantiotropia enantiotropia
 • การออกเสียง : abitualità abitualità
 • การออกเสียง : geologia geologia
 • การออกเสียง : zizzania zizzania
 • การออกเสียง : effigie effigie
 • การออกเสียง : geodesia geodesia
 • การออกเสียง : rosa muschiata rosa muschiata
 • การออกเสียง : abetina abetina
 • การออกเสียง : accétta accétta
 • การออกเสียง : garganella garganella
 • การออกเสียง : rosa canina rosa canina
 • การออกเสียง : epagoge epagoge
 • การออกเสียง : enarmonia enarmonia
 • การออกเสียง : ecologia ecologia
 • การออกเสียง : ecocardiografia ecocardiografia
 • การออกเสียง : galassia galassia
 • การออกเสียง : gazzosa gazzosa
 • การออกเสียง : Sequoia gigantea Sequoia gigantea
 • การออกเสียง : nubecola nubecola
 • การออกเสียง : gentilezza gentilezza
 • การออกเสียง : ciancia ciancia
 • การออกเสียง : gerla gerla
 • การออกเสียง : geodetica geodetica
 • การออกเสียง : dialettologia dialettologia
 • การออกเสียง : toponomastica toponomastica
 • การออกเสียง : toponimia toponimia
 • การออกเสียง : biciclette biciclette
 • การออกเสียง : elastina elastina
 • การออกเสียง : ecumene ecumene
 • การออกเสียง : germinazione germinazione
 • การออกเสียง : pilosella pilosella