ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo femminile

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo femminile

 • การออกเสียง : oleoresina oleoresina
 • การออกเสียง : paremiologia paremiologia
 • การออกเสียง : parietaria parietaria
 • การออกเสียง : passiflora passiflora
 • การออกเสียง : perplessità perplessità
 • การออกเสียง : personificazione personificazione
 • การออกเสียง : personologia personologia
 • การออกเสียง : pilosella pilosella
 • การออกเสียง : pneumoconiosi pneumoconiosi
 • การออกเสียง : polmonaria polmonaria
 • การออกเสียง : porporina porporina
 • การออกเสียง : preponderanza preponderanza
 • การออกเสียง : prosopopea prosopopea
 • การออกเสียง : protrusione protrusione
 • การออกเสียง : pseudomonade pseudomonade
 • การออกเสียง : psicolinguistica psicolinguistica
 • การออกเสียง : ratania ratania
 • การออกเสียง : redola redola
 • การออกเสียง : resilienza resilienza
 • การออกเสียง : rosa canina rosa canina
 • การออกเสียง : rosa muschiata rosa muschiata
 • การออกเสียง : salsapariglia salsapariglia
 • การออกเสียง : Salvia sclarea Salvia sclarea
 • การออกเสียง : santoreggia santoreggia
 • การออกเสียง : saponaria saponaria
 • การออกเสียง : satrapia satrapia
 • การออกเสียง : Schisandra Schisandra
 • การออกเสียง : senape senape
 • การออกเสียง : Sequoia gigantea Sequoia gigantea
 • การออกเสียง : soia soia
 • การออกเสียง : spelta spelta
 • การออกเสียง : straliciatura straliciatura
 • การออกเสียง : suburbanizzazione suburbanizzazione
 • การออกเสียง : suprema suprema
 • การออกเสียง : tabacchicultura tabacchicultura
 • การออกเสียง : tabe tabe
 • การออกเสียง : tabellazione tabellazione
 • การออกเสียง : tabernaria tabernaria
 • การออกเสียง : tabulatrice tabulatrice
 • การออกเสียง : taccagneria taccagneria
 • การออกเสียง : taccamacca taccamacca
 • การออกเสียง : taccata taccata
 • การออกเสียง : teche teche
 • การออกเสียง : tenuità tenuità
 • การออกเสียง : tigella tigella
 • การออกเสียง : toponimia toponimia
 • การออกเสียง : toponomastica toponomastica
 • การออกเสียง : Uncaria Uncaria
 • การออกเสียง : Urechite Urechite
 • การออกเสียง : Usnea Usnea
 • การออกเสียง : uva ursina uva ursina
 • การออกเสียง : valeriana valeriana
 • การออกเสียง : valerianella valerianella
 • การออกเสียง : vangatura vangatura
 • การออกเสียง : Veronica Veronica
 • การออกเสียง : viola mammola viola mammola
 • การออกเสียง : visnaga visnaga
 • การออกเสียง : vistosità vistosità
 • การออกเสียง : voglia voglia
 • การออกเสียง : zizzania zizzania