ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo femminile

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo femminile

 • การออกเสียง : amore amore
 • การออกเสียง : gelosia gelosia
 • การออกเสียง : eloquenza eloquenza
 • การออกเสียง : elucubrazione elucubrazione
 • การออกเสียง : Elsa Elsa
 • การออกเสียง : cementeria cementeria
 • การออกเสียง : egida egida
 • การออกเสียง : egira egira
 • การออกเสียง : gengiva gengiva
 • การออกเสียง : voglia voglia
 • การออกเสียง : resilienza resilienza
 • การออกเสียง : gente gente
 • การออกเสียง : eiezione eiezione
 • การออกเสียง : emergenza emergenza
 • การออกเสียง : gara gara
 • การออกเสียง : guaina guaina
 • การออกเสียง : Veronica Veronica
 • การออกเสียง : senape senape
 • การออกเสียง : cementazione cementazione
 • การออกเสียง : ecloga ecloga
 • การออกเสียง : genuflessione genuflessione
 • การออกเสียง : emarginazione emarginazione
 • การออกเสียง : Gemma Gemma
 • การออกเสียง : emazia emazia
 • การออกเสียง : gazzella gazzella
 • การออกเสียง : eliminatoria eliminatoria
 • การออกเสียง : ematuria ematuria
 • การออกเสียง : fiata fiata
 • การออกเสียง : eleganza eleganza
 • การออกเสียง : santoreggia santoreggia
 • การออกเสียง : geenna geenna
 • การออกเสียง : massimizzazione massimizzazione
 • การออกเสียง : gelateria gelateria
 • การออกเสียง : egloga egloga
 • การออกเสียง : chiassosità chiassosità
 • การออกเสียง : geopolitica geopolitica
 • การออกเสียง : ganga ganga
 • การออกเสียง : vistosità vistosità
 • การออกเสียง : valerianella valerianella
 • การออกเสียง : cotogna cotogna
 • การออกเสียง : gemmazione gemmazione
 • การออกเสียง : satrapia satrapia
 • การออกเสียง : Gerbera Gerbera
 • การออกเสียง : facondia facondia
 • การออกเสียง : alalia alalia
 • การออกเสียง : Genia Genia
 • การออกเสียง : elettronica elettronica
 • การออกเสียง : teche teche
 • การออกเสียง : madrepora madrepora
 • การออกเสียง : gelata gelata
 • การออกเสียง : enallage enallage
 • การออกเสียง : gattara gattara
 • การออกเสียง : effimera effimera
 • การออกเสียง : bignonia bignonia
 • การออกเสียง : germinabilità germinabilità
 • การออกเสียง : elettrologia elettrologia
 • การออกเสียง : emorragia emorragia
 • การออกเสียง : desonorizzazione desonorizzazione
 • การออกเสียง : galla galla
 • การออกเสียง : geomorfologia geomorfologia
 • การออกเสียง : Gazzetta Gazzetta
 • การออกเสียง : gastrectomia gastrectomia
 • การออกเสียง : educanda educanda
 • การออกเสียง : enocianina enocianina
 • การออกเสียง : epatite epatite
 • การออกเสียง : naftilammina naftilammina
 • การออกเสียง : psicolinguistica psicolinguistica
 • การออกเสียง : geolinguistica geolinguistica
 • การออกเสียง : germanistica germanistica
 • การออกเสียง : visnaga visnaga
 • การออกเสียง : effettuazione effettuazione
 • การออกเสียง : salsapariglia salsapariglia
 • การออกเสียง : eclampsia eclampsia
 • การออกเสียง : latebra latebra
 • การออกเสียง : epatica epatica
 • การออกเสียง : genziana genziana
 • การออกเสียง : effrazione effrazione
 • การออกเสียง : porporina porporina
 • การออกเสียง : elettroencefalografia elettroencefalografia
 • การออกเสียง : echidnina echidnina
 • การออกเสียง : epeira epeira
 • การออกเสียง : encefalopatia encefalopatia
 • การออกเสียง : enteromonade enteromonade
 • การออกเสียง : effeminatezza effeminatezza
 • การออกเสียง : ratania ratania
 • การออกเสียง : emulsina emulsina
 • การออกเสียง : oleoresina oleoresina
 • การออกเสียง : protrusione protrusione
 • การออกเสียง : eliofilia eliofilia
 • การออกเสียง : egolalia egolalia
 • การออกเสียง : elitra elitra
 • การออกเสียง : ebanisteria ebanisteria
 • การออกเสียง : elongazione elongazione
 • การออกเสียง : gamella gamella
 • การออกเสียง : geodinamica geodinamica
 • การออกเสียง : tigella tigella
 • การออกเสียง : echidna echidna
 • การออกเสียง : elettrotermia elettrotermia
 • การออกเสียง : edulcorazione edulcorazione
 • การออกเสียง : taccagneria taccagneria