ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : gioco gioco
 • การออกเสียง : bisognoso bisognoso
 • การออกเสียง : ingresso ingresso
 • การออกเสียง : fianco fianco
 • การออกเสียง : idillio idillio
 • การออกเสียง : squillo squillo
 • การออกเสียง : spilorcio spilorcio
 • การออกเสียง : orma orma
 • การออกเสียง : incivile incivile
 • การออกเสียง : comodo comodo
 • การออกเสียง : superbomba superbomba
 • การออกเสียง : asterisco asterisco
 • การออกเสียง : sportello sportello
 • การออกเสียง : borsello borsello
 • การออกเสียง : certezza certezza
 • การออกเสียง : allievo allievo
 • การออกเสียง : fantasmagoria fantasmagoria
 • การออกเสียง : zerbino zerbino
 • การออกเสียง : spoliario spoliario
 • การออกเสียง : preterizione preterizione
 • การออกเสียง : uso uso
 • การออกเสียง : cintura cintura
 • การออกเสียง : cartello cartello
 • การออกเสียง : vuoto vuoto
 • การออกเสียง : tappetino tappetino
 • การออกเสียง : analisi analisi
 • การออกเสียง : orgoglio orgoglio
 • การออกเสียง : ortoepia ortoepia
 • การออกเสียง : abbreviazione abbreviazione
 • การออกเสียง : calendario calendario
 • การออกเสียง : tabaccaio tabaccaio
 • การออกเสียง : termine termine
 • การออกเสียง : monarca monarca
 • การออกเสียง : orrido orrido
 • การออกเสียง : tritello tritello
 • การออกเสียง : vagabondo vagabondo
 • การออกเสียง : denaro denaro
 • การออกเสียง : tratto tratto
 • การออกเสียง : palata palata
 • การออกเสียง : portaerei portaerei
 • การออกเสียง : tagliacarte tagliacarte
 • การออกเสียง : naftalene naftalene
 • การออกเสียง : primizia primizia
 • การออกเสียง : scolaro scolaro
 • การออกเสียง : taleggio taleggio
 • การออกเสียง : migrazione migrazione
 • การออกเสียง : medicazione medicazione
 • การออกเสียง : ansia ansia
 • การออกเสียง : leggerezza leggerezza
 • การออกเสียง : becchino becchino
 • การออกเสียง : plantigrado plantigrado
 • การออกเสียง : composizione composizione
 • การออกเสียง : bradisismo bradisismo
 • การออกเสียง : divisa divisa
 • การออกเสียง : bovaro bovaro
 • การออกเสียง : foglio foglio
 • การออกเสียง : nuvola nuvola
 • การออกเสียง : meraviglia meraviglia
 • การออกเสียง : beatitudine beatitudine
 • การออกเสียง : badia badia
 • การออกเสียง : giraffa giraffa
 • การออกเสียง : botola botola
 • การออกเสียง : salamelecco salamelecco
 • การออกเสียง : neroli neroli
 • การออกเสียง : disponibilità disponibilità
 • การออกเสียง : tagliata tagliata
 • การออกเสียง : capitello capitello
 • การออกเสียง : direttore direttore
 • การออกเสียง : pezzo pezzo
 • การออกเสียง : giurisdizione giurisdizione
 • การออกเสียง : proscrizione proscrizione
 • การออกเสียง : scià scià
 • การออกเสียง : esaurimento esaurimento
 • การออกเสียง : tenero tenero
 • การออกเสียง : rompicapo rompicapo
 • การออกเสียง : demone demone
 • การออกเสียง : magnesia magnesia
 • การออกเสียง : tortellino tortellino
 • การออกเสียง : piscio piscio
 • การออกเสียง : cilindro cilindro
 • การออกเสียง : ingorgo ingorgo
 • การออกเสียง : peripatetismo peripatetismo
 • การออกเสียง : martello martello
 • การออกเสียง : liquore liquore
 • การออกเสียง : tamerice tamerice
 • การออกเสียง : parazonio parazonio
 • การออกเสียง : nevischio nevischio
 • การออกเสียง : ricovero ricovero
 • การออกเสียง : tagete tagete
 • การออกเสียง : intrattenitrice intrattenitrice
 • การออกเสียง : maschera maschera
 • การออกเสียง : indotto indotto
 • การออกเสียง : tasca tasca
 • การออกเสียง : minutaggio minutaggio
 • การออกเสียง : vaso vaso
 • การออกเสียง : spopolamento spopolamento
 • การออกเสียง : verdetto verdetto
 • การออกเสียง : malgoverno malgoverno
 • การออกเสียง : ovest ovest
 • การออกเสียง : collegamento collegamento