ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : composizione composizione
 • การออกเสียง : allievo allievo
 • การออกเสียง : bradisismo bradisismo
 • การออกเสียง : squillo squillo
 • การออกเสียง : beatitudine beatitudine
 • การออกเสียง : plantigrado plantigrado
 • การออกเสียง : malattia malattia
 • การออกเสียง : salamelecco salamelecco
 • การออกเสียง : bozza bozza
 • การออกเสียง : leggerezza leggerezza
 • การออกเสียง : analisi analisi
 • การออกเสียง : tacchino tacchino
 • การออกเสียง : disponibilità disponibilità
 • การออกเสียง : becchino becchino
 • การออกเสียง : botola botola
 • การออกเสียง : divisa divisa
 • การออกเสียง : tabaccaio tabaccaio
 • การออกเสียง : Riga Riga
 • การออกเสียง : capitello capitello
 • การออกเสียง : vagabondo vagabondo
 • การออกเสียง : giurisdizione giurisdizione
 • การออกเสียง : denaro denaro
 • การออกเสียง : termine termine
 • การออกเสียง : proscrizione proscrizione
 • การออกเสียง : lago lago
 • การออกเสียง : esaurimento esaurimento
 • การออกเสียง : bottarga bottarga
 • การออกเสียง : tortellino tortellino
 • การออกเสียง : Qualcuno Qualcuno
 • การออกเสียง : magnesia magnesia
 • การออกเสียง : riserva riserva
 • การออกเสียง : peripatetismo peripatetismo
 • การออกเสียง : rompicapo rompicapo
 • การออกเสียง : attore attore
 • การออกเสียง : cilindro cilindro
 • การออกเสียง : nevischio nevischio
 • การออกเสียง : parazonio parazonio
 • การออกเสียง : scolaro scolaro
 • การออกเสียง : credere credere
 • การออกเสียง : intrattenitrice intrattenitrice
 • การออกเสียง : piscio piscio
 • การออกเสียง : indotto indotto
 • การออกเสียง : cucciolo cucciolo
 • การออกเสียง : giustizia giustizia
 • การออกเสียง : nascita nascita
 • การออกเสียง : minutaggio minutaggio
 • การออกเสียง : ingorgo ingorgo
 • การออกเสียง : faro faro
 • การออกเสียง : spopolamento spopolamento
 • การออกเสียง : malgoverno malgoverno
 • การออกเสียง : scià scià
 • การออกเสียง : raccomandazione raccomandazione
 • การออกเสียง : fegato fegato
 • การออกเสียง : badia badia
 • การออกเสียง : tagete tagete
 • การออกเสียง : mezzadria mezzadria
 • การออกเสียง : infusione infusione
 • การออกเสียง : epanadiplosi epanadiplosi
 • การออกเสียง : verdetto verdetto
 • การออกเสียง : falsificazione falsificazione
 • การออกเสียง : precettore precettore
 • การออกเสียง : collegamento collegamento
 • การออกเสียง : moccioso moccioso
 • การออกเสียง : asserzione asserzione
 • การออกเสียง : comodo comodo
 • การออกเสียง : direttore direttore
 • การออกเสียง : nobiluomo nobiluomo
 • การออกเสียง : semiinterrato semiinterrato
 • การออกเสียง : secchio secchio
 • การออกเสียง : collante collante
 • การออกเสียง : accoglimento accoglimento
 • การออกเสียง : abbecedario abbecedario
 • การออกเสียง : organismo organismo
 • การออกเสียง : cattura cattura
 • การออกเสียง : passamaneria passamaneria
 • การออกเสียง : blogosfera blogosfera
 • การออกเสียง : semibiscroma semibiscroma
 • การออกเสียง : pienezza pienezza
 • การออกเสียง : indulgenza indulgenza
 • การออกเสียง : analgesico analgesico
 • การออกเสียง : giraffa giraffa
 • การออกเสียง : assurdità assurdità
 • การออกเสียง : intonazione intonazione
 • การออกเสียง : martello martello
 • การออกเสียง : slancio slancio
 • การออกเสียง : capopopolo capopopolo
 • การออกเสียง : correlazione correlazione
 • การออกเสียง : colmo colmo
 • การออกเสียง : plastica plastica
 • การออกเสียง : competizione competizione
 • การออกเสียง : emarginazione emarginazione
 • การออกเสียง : psicopedagogia psicopedagogia
 • การออกเสียง : cacciagione cacciagione
 • การออกเสียง : pazienza pazienza
 • การออกเสียง : magazzino magazzino
 • การออกเสียง : ripudio ripudio
 • การออกเสียง : ricovero ricovero
 • การออกเสียง : canovaccio canovaccio
 • การออกเสียง : vuoto vuoto
 • การออกเสียง : tasca tasca