ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : vallata vallata
 • การออกเสียง : lungo lungo
 • การออกเสียง : tavolino tavolino
 • การออกเสียง : annata annata
 • การออกเสียง : pioggerellina pioggerellina
 • การออกเสียง : Letizia Letizia
 • การออกเสียง : origano origano
 • การออกเสียง : dente dente
 • การออกเสียง : mercato mercato
 • การออกเสียง : telecronaca telecronaca
 • การออกเสียง : silenzio silenzio
 • การออกเสียง : flessione flessione
 • การออกเสียง : disputa disputa
 • การออกเสียง : rilassamento rilassamento
 • การออกเสียง : castello castello
 • การออกเสียง : equivoco equivoco
 • การออกเสียง : meteo meteo
 • การออกเสียง : cartella cartella
 • การออกเสียง : abbaio abbaio
 • การออกเสียง : trio trio
 • การออกเสียง : rapida rapida
 • การออกเสียง : progetto progetto
 • การออกเสียง : compleanno compleanno
 • การออกเสียง : tetto tetto
 • การออกเสียง : sete sete
 • การออกเสียง : segretaria segretaria
 • การออกเสียง : addio addio
 • การออกเสียง : asciutto asciutto
 • การออกเสียง : fruscio fruscio
 • การออกเสียง : riavvicinamento riavvicinamento
 • การออกเสียง : incombenza incombenza
 • การออกเสียง : erba erba
 • การออกเสียง : abomìni abomìni
 • การออกเสียง : fracasso fracasso
 • การออกเสียง : Legge Legge
 • การออกเสียง : passione passione
 • การออกเสียง : artista artista
 • การออกเสียง : feritoia feritoia
 • การออกเสียง : pervicacia pervicacia
 • การออกเสียง : autostrada autostrada
 • การออกเสียง : lavoro lavoro
 • การออกเสียง : pisciata pisciata
 • การออกเสียง : asilo asilo
 • การออกเสียง : dovere dovere
 • การออกเสียง : violenza violenza
 • การออกเสียง : responso responso
 • การออกเสียง : paio paio
 • การออกเสียง : frantoio frantoio
 • การออกเสียง : natica natica
 • การออกเสียง : Baule Baule
 • การออกเสียง : tafano tafano
 • การออกเสียง : certosini certosini
 • การออกเสียง : nemico nemico
 • การออกเสียง : campagna campagna
 • การออกเสียง : accentato accentato
 • การออกเสียง : cassettone cassettone
 • การออกเสียง : rapporto rapporto
 • การออกเสียง : parageusia parageusia
 • การออกเสียง : oblomovismo oblomovismo
 • การออกเสียง : padre padre
 • การออกเสียง : egida egida
 • การออกเสียง : partita partita
 • การออกเสียง : profumo profumo
 • การออกเสียง : nevroglia nevroglia
 • การออกเสียง : subisso subisso
 • การออกเสียง : tozzo tozzo
 • การออกเสียง : palazzo palazzo
 • การออกเสียง : alunno alunno
 • การออกเสียง : tremo tremo
 • การออกเสียง : selva selva
 • การออกเสียง : armigero armigero
 • การออกเสียง : pillola pillola
 • การออกเสียง : panico panico
 • การออกเสียง : fondo fondo
 • การออกเสียง : insieme insieme
 • การออกเสียง : smania smania
 • การออกเสียง : idolatra idolatra
 • การออกเสียง : voto voto
 • การออกเสียง : onestà onestà
 • การออกเสียง : scuro scuro
 • การออกเสียง : crepuscolo crepuscolo
 • การออกเสียง : multipara multipara
 • การออกเสียง : scoglio scoglio
 • การออกเสียง : pretesa pretesa
 • การออกเสียง : lampada lampada
 • การออกเสียง : cassettiera cassettiera
 • การออกเสียง : residuo residuo
 • การออกเสียง : resistenza resistenza
 • การออกเสียง : abbondanza abbondanza
 • การออกเสียง : partenza partenza
 • การออกเสียง : anteprima anteprima
 • การออกเสียง : gallina gallina
 • การออกเสียง : angoscia angoscia
 • การออกเสียง : buco buco
 • การออกเสียง : corto corto
 • การออกเสียง : intermediario intermediario
 • การออกเสียง : anamorfosi anamorfosi
 • การออกเสียง : altezza altezza
 • การออกเสียง : melagrana melagrana
 • การออกเสียง : carota carota