ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : nodo nodo
 • การออกเสียง : ricovero ricovero
 • การออกเสียง : colmo colmo
 • การออกเสียง : capopopolo capopopolo
 • การออกเสียง : tasca tasca
 • การออกเสียง : correlazione correlazione
 • การออกเสียง : emarginazione emarginazione
 • การออกเสียง : cacciagione cacciagione
 • การออกเสียง : vaso vaso
 • การออกเสียง : demone demone
 • การออกเสียง : ovest ovest
 • การออกเสียง : ripudio ripudio
 • การออกเสียง : canovaccio canovaccio
 • การออกเสียง : colosso colosso
 • การออกเสียง : dispensa dispensa
 • การออกเสียง : carnalità carnalità
 • การออกเสียง : approccio approccio
 • การออกเสียง : speleologia speleologia
 • การออกเสียง : pulpito pulpito
 • การออกเสียง : idillio idillio
 • การออกเสียง : tenero tenero
 • การออกเสียง : opportunità opportunità
 • การออกเสียง : elio elio
 • การออกเสียง : bastone bastone
 • การออกเสียง : inzuccheratura inzuccheratura
 • การออกเสียง : moicano moicano
 • การออกเสียง : cappero cappero
 • การออกเสียง : cadenza cadenza
 • การออกเสียง : rimedio rimedio
 • การออกเสียง : tresca tresca
 • การออกเสียง : accrescitivo accrescitivo
 • การออกเสียง : gioco gioco
 • การออกเสียง : spumante spumante
 • การออกเสียง : placebo placebo
 • การออกเสียง : retroscena retroscena
 • การออกเสียง : malevolo malevolo
 • การออกเสียง : seno seno
 • การออกเสียง : madonnaro madonnaro
 • การออกเสียง : incontro incontro
 • การออกเสียง : ostacolo ostacolo
 • การออกเสียง : vicissitudine vicissitudine
 • การออกเสียง : messinscena messinscena
 • การออกเสียง : amaro amaro
 • การออกเสียง : batteriofago batteriofago
 • การออกเสียง : ingresso ingresso
 • การออกเสียง : bovaro bovaro
 • การออกเสียง : natante natante
 • การออกเสียง : risoluzione risoluzione
 • การออกเสียง : misto misto
 • การออกเสียง : posizione posizione
 • การออกเสียง : armonia armonia
 • การออกเสียง : inflazione inflazione
 • การออกเสียง : compitazione compitazione
 • การออกเสียง : veicolo veicolo
 • การออกเสียง : bicchierino bicchierino
 • การออกเสียง : giocattolo giocattolo
 • การออกเสียง : ciglio ciglio
 • การออกเสียง : pinzillacchera pinzillacchera
 • การออกเสียง : appuntamento appuntamento
 • การออกเสียง : lince lince
 • การออกเสียง : mattatoio mattatoio
 • การออกเสียง : corazza corazza
 • การออกเสียง : dolo dolo
 • การออกเสียง : spartizione spartizione
 • การออกเสียง : alambicco alambicco
 • การออกเสียง : portasapone portasapone
 • การออกเสียง : neroli neroli
 • การออกเสียง : anodino anodino
 • การออกเสียง : ospite ospite
 • การออกเสียง : periplo periplo
 • การออกเสียง : fianco fianco
 • การออกเสียง : presentabile presentabile
 • การออกเสียง : liquore liquore
 • การออกเสียง : ninfetta ninfetta
 • การออกเสียง : taleggio taleggio
 • การออกเสียง : informativa informativa
 • การออกเสียง : conglomerato conglomerato
 • การออกเสียง : marmocchio marmocchio
 • การออกเสียง : ambaradan ambaradan
 • การออกเสียง : asceta asceta
 • การออกเสียง : allineamento allineamento
 • การออกเสียง : addetto addetto
 • การออกเสียง : trombone trombone
 • การออกเสียง : contenuto contenuto
 • การออกเสียง : automatismo automatismo
 • การออกเสียง : sentiero sentiero
 • การออกเสียง : storia storia
 • การออกเสียง : innamorato innamorato
 • การออกเสียง : sbadataggine sbadataggine
 • การออกเสียง : grugno grugno
 • การออกเสียง : pulizia pulizia
 • การออกเสียง : testardaggine testardaggine
 • การออกเสียง : foglio foglio
 • การออกเสียง : maschera maschera
 • การออกเสียง : omino omino
 • การออกเสียง : aperitivo aperitivo
 • การออกเสียง : pezzo pezzo
 • การออกเสียง : dispositivo dispositivo
 • การออกเสียง : regno regno
 • การออกเสียง : risentimento risentimento