ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : ipercolesterolemia ipercolesterolemia
 • การออกเสียง : ipercolla ipercolla
 • การออกเสียง : iperconiugazione iperconiugazione
 • การออกเสียง : ipercorrettismo ipercorrettismo
 • การออกเสียง : ipercorrezione ipercorrezione
 • การออกเสียง : ipercritica ipercritica
 • การออกเสียง : ipercriticismo ipercriticismo
 • การออกเสียง : ipercromia ipercromia
 • การออกเสียง : iperdattilia iperdattilia
 • การออกเสียง : iperdosaggio iperdosaggio
 • การออกเสียง : iperdulia iperdulia
 • การออกเสียง : ipereccitabilità ipereccitabilità
 • การออกเสียง : iperemesi iperemesi
 • การออกเสียง : iperemia iperemia
 • การออกเสียง : iperemotività iperemotività
 • การออกเสียง : iperergia iperergia
 • การออกเสียง : iperestesia iperestesia
 • การออกเสียง : iperfalangia iperfalangia
 • การออกเสียง : iperfollicolismo iperfollicolismo
 • การออกเสียง : iperfonesi iperfonesi
 • การออกเสียง : ispessimento ispessimento
 • การออกเสียง : ripecussione ripecussione
 • การออกเสียง : semeiotica semeiotica
 • การออกเสียง : multivisione multivisione
 • การออกเสียง : multiproprietà multiproprietà
 • การออกเสียง : multipolarità multipolarità
 • การออกเสียง : multiplatore multiplatore
 • การออกเสียง : multipara multipara
 • การออกเสียง : multimetro multimetro
 • การออกเสียง : multimedialità multimedialità
 • การออกเสียง : multilateralismo multilateralismo
 • การออกเสียง : multifunzionalità multifunzionalità
 • การออกเสียง : multiculturalità multiculturalità
 • การออกเสียง : multicanalità multicanalità
 • การออกเสียง : unnilquadio unnilquadio
 • การออกเสียง : parafili parafili
 • การออกเสียง : paraldeide paraldeide
 • การออกเสียง : fumana fumana
 • การออกเสียง : pseudoprofeta pseudoprofeta
 • การออกเสียง : pseudofrutto pseudofrutto
 • การออกเสียง : pteropo pteropo
 • การออกเสียง : geoide geoide
 • การออกเสียง : mesofita mesofita
 • การออกเสียง : mesoterapia mesoterapia
 • การออกเสียง : messalina messalina
 • การออกเสียง : messaggino messaggino
 • การออกเสียง : mesotorace mesotorace
 • การออกเสียง : mesotorio mesotorio
 • การออกเสียง : mesotrone mesotrone
 • การออกเสียง : mesozoi mesozoi
 • การออกเสียง : messa messa
 • การออกเสียง : messaggeria messaggeria
 • การออกเสียง : mesocarpio mesocarpio
 • การออกเสียง : mesocarpo mesocarpo
 • การออกเสียง : mesocefalia mesocefalia
 • การออกเสียง : mesocolon mesocolon
 • การออกเสียง : mesoderma mesoderma
 • การออกเสียง : mesofase mesofase
 • การออกเสียง : mesofillo mesofillo
 • การออกเสียง : mesogastrio mesogastrio
 • การออกเสียง : mesoglea mesoglea
 • การออกเสียง : mesomeria mesomeria
 • การออกเสียง : mesone mesone
 • การออกเสียง : mesopausa mesopausa
 • การออกเสียง : mesosfera mesosfera
 • การออกเสียง : mesotelio mesotelio
 • การออกเสียง : mesoterapista mesoterapista
 • การออกเสียง : pirocervetta pirocervetta
 • การออกเสียง : piro piro
 • การออกเสียง : psittacosi psittacosi
 • การออกเสียง : psoco psoco
 • การออกเสียง : psocotteri psocotteri
 • การออกเสียง : pteridofite pteridofite
 • การออกเสียง : pterigio pterigio
 • การออกเสียง : pterigoti pterigoti
 • การออกเสียง : pterilosi pterilosi
 • การออกเสียง : pterobranchi pterobranchi
 • การออกเสียง : pterodattili pterodattili
 • การออกเสียง : pteroglosso pteroglosso
 • การออกเสียง : pterosauri pterosauri
 • การออกเสียง : ptialina ptialina
 • การออกเสียง : ptialismo ptialismo
 • การออกเสียง : ptilosi ptilosi
 • การออกเสียง : ptomaina ptomaina
 • การออกเสียง : ptosi ptosi
 • การออกเสียง : pubalgia pubalgia
 • การออกเสียง : psicometro psicometro
 • การออกเสียง : psicopubblicismo psicopubblicismo
 • การออกเสียง : psicosi psicosi
 • การออกเสียง : psicosociologia psicosociologia
 • การออกเสียง : psicosomatica psicosomatica
 • การออกเสียง : psicostasia psicostasia
 • การออกเสียง : psicotecnica psicotecnica
 • การออกเสียง : psicoterapia psicoterapia
 • การออกเสียง : psicoterapista psicoterapista
 • การออกเสียง : psilla psilla
 • การออกเสียง : psilosi psilosi
 • การออกเสียง : psittaciformi psittaciformi
 • การออกเสียง : psittacismo psittacismo
 • การออกเสียง : psittacornitosi psittacornitosi