ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : strallogi strallogi
 • การออกเสียง : strapoggiata strapoggiata
 • การออกเสียง : straorzata straorzata
 • การออกเสียง : strangozzi strangozzi
 • การออกเสียง : stranguria stranguria
 • การออกเสียง : tactismo tactismo
 • การออกเสียง : tagicco tagicco
 • การออกเสียง : minuscola minuscola
 • การออกเสียง : cantico cantico
 • การออกเสียง : spolpamento spolpamento
 • การออกเสียง : splenocontrazione splenocontrazione
 • การออกเสียง : splenopatia splenopatia
 • การออกเสียง : splenoportografia splenoportografia
 • การออกเสียง : spocchione spocchione
 • การออกเสียง : spodestamento spodestamento
 • การออกเสียง : spogliarellista spogliarellista
 • การออกเสียง : spogliarello spogliarello
 • การออกเสียง : spogliatore spogliatore
 • การออกเสียง : spogliazione spogliazione
 • การออกเสียง : spolatrice spolatrice
 • การออกเสียง : spolatura spolatura
 • การออกเสียง : spolettificio spolettificio
 • การออกเสียง : spoliario spoliario
 • การออกเสียง : spoliticizzazione spoliticizzazione
 • การออกเสียง : spollonatura spollonatura
 • การออกเสียง : ipersurrenalismo ipersurrenalismo
 • การออกเสียง : ipertensione ipertensione
 • การออกเสียง : ipertesto ipertesto
 • การออกเสียง : ipertimismo ipertimismo
 • การออกเสียง : ipertiroidismo ipertiroidismo
 • การออกเสียง : ipertonia ipertonia
 • การออกเสียง : ipertricosi ipertricosi
 • การออกเสียง : iperuranio iperuranio
 • การออกเสียง : iperurbanesimo iperurbanesimo
 • การออกเสียง : iperurbanismo iperurbanismo
 • การออกเสียง : iperuricemia iperuricemia
 • การออกเสียง : iperventilazione iperventilazione
 • การออกเสียง : ipervitaminosi ipervitaminosi
 • การออกเสียง : ipervolemia ipervolemia
 • การออกเสียง : iperspazio iperspazio
 • การออกเสียง : iperattività iperattività
 • การออกเสียง : iperfunzione iperfunzione
 • การออกเสียง : ipergeusia ipergeusia
 • การออกเสียง : iperglicemia iperglicemia
 • การออกเสียง : iperglobulia iperglobulia
 • การออกเสียง : ipergolo ipergolo
 • การออกเสียง : ipericacee ipericacee
 • การออกเสียง : iperico iperico
 • การออกเสียง : iperidrosi iperidrosi
 • การออกเสียง : iperinflazione iperinflazione
 • การออกเสียง : iperlipemia iperlipemia
 • การออกเสียง : ipermedia ipermedia
 • การออกเสียง : ipermenorrea ipermenorrea
 • การออกเสียง : ipermercato ipermercato
 • การออกเสียง : ipermetria ipermetria
 • การออกเสียง : ipermetropia ipermetropia
 • การออกเสียง : ipermnesia ipermnesia
 • การออกเสียง : ipernefroma ipernefroma
 • การออกเสียง : ipernova ipernova
 • การออกเสียง : ipernutrizione ipernutrizione
 • การออกเสียง : iperone iperone
 • การออกเสียง : iperonimia iperonimia
 • การออกเสียง : iperosmia iperosmia
 • การออกเสียง : iperossia iperossia
 • การออกเสียง : iperostosi iperostosi
 • การออกเสียง : iperovarismo iperovarismo
 • การออกเสียง : iperpigmentazione iperpigmentazione
 • การออกเสียง : iperpiressia iperpiressia
 • การออกเสียง : iperpituitarismo iperpituitarismo
 • การออกเสียง : iperplasia iperplasia
 • การออกเสียง : iperpnea iperpnea
 • การออกเสียง : iperrealismo iperrealismo
 • การออกเสียง : iperrealista iperrealista
 • การออกเสียง : ipersecrezione ipersecrezione
 • การออกเสียง : ipersensibilità ipersensibilità
 • การออกเสียง : ipersonnia ipersonnia
 • การออกเสียง : ipersostentatore ipersostentatore
 • การออกเสียง : ipersostentazione ipersostentazione
 • การออกเสียง : iperfosforemia iperfosforemia
 • การออกเสียง : iperacidità iperacidità
 • การออกเสียง : iperacusia iperacusia
 • การออกเสียง : iperaffaticamento iperaffaticamento
 • การออกเสียง : iperalgesia iperalgesia
 • การออกเสียง : iperalimentazione iperalimentazione
 • การออกเสียง : iperattivismo iperattivismo
 • การออกเสียง : iperazotemia iperazotemia
 • การออกเสียง : iperbarismo iperbarismo
 • การออกเสียง : iperbaropatia iperbaropatia
 • การออกเสียง : iperbato iperbato
 • การออกเสียง : iperbilirubinemia iperbilirubinemia
 • การออกเสียง : iperbole iperbole
 • การออกเสียง : iperbolicità iperbolicità
 • การออกเสียง : iperboloide iperboloide
 • การออกเสียง : ipercalcemia ipercalcemia
 • การออกเสียง : ipercapnia ipercapnia
 • การออกเสียง : ipercheratosi ipercheratosi
 • การออกเสียง : ipercinesi ipercinesi
 • การออกเสียง : ipercinesia ipercinesia
 • การออกเสียง : ipercloridria ipercloridria
 • การออกเสียง : ipercolesterolemia ipercolesterolemia