ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : pensatoio pensatoio
 • การออกเสียง : caldarrosta caldarrosta
 • การออกเสียง : drizza drizza
 • การออกเสียง : glomerulonefrite glomerulonefrite
 • การออกเสียง : pielonefrite pielonefrite
 • การออกเสียง : bacinetto bacinetto
 • การออกเสียง : pielografia pielografia
 • การออกเสียง : pieghettatura pieghettatura
 • การออกเสียง : piegatura piegatura
 • การออกเสียง : piegatrice piegatrice
 • การออกเสียง : piegamento piegamento
 • การออกเสียง : piedritto piedritto
 • การออกเสียง : drogaggio drogaggio
 • การออกเสียง : dromo dromo
 • การออกเสียง : Droseracee Droseracee
 • การออกเสียง : dromone dromone
 • การออกเสียง : dualità dualità
 • การออกเสียง : accessione accessione
 • การออกเสียง : cervelli cervelli
 • การออกเสียง : refertazione refertazione
 • การออกเสียง : certosini certosini
 • การออกเสียง : certificazioni certificazioni
 • การออกเสียง : cerreta cerreta
 • การออกเสียง : cerri cerri
 • การออกเสียง : certificatori certificatori
 • การออกเสียง : infrastrutture infrastrutture
 • การออกเสียง : malasanità malasanità
 • การออกเสียง : Trigonocefalìa Trigonocefalìa
 • การออกเสียง : peneidi peneidi
 • การออกเสียง : mazzancolle mazzancolle
 • การออกเสียง : trigonite trigonite
 • การออกเสียง : scalenoèdro scalenoèdro
 • การออกเสียง : scaldacqua scaldacqua
 • การออกเสียง : scaldo scaldo
 • การออกเสียง : scalèra scalèra
 • การออกเสียง : scalmana scalmana
 • การออกเสียง : scalogna scalogna
 • การออกเสียง : psammofilia psammofilia
 • การออกเสียง : ercogamia ercogamia
 • การออกเสียง : minatrice minatrice
 • การออกเสียง : carpofago carpofago
 • การออกเสียง : apodosi apodosi
 • การออกเสียง : ovopositore ovopositore
 • การออกเสียง : polifagia polifagia
 • การออกเสียง : artropodo artropodo
 • การออกเสียง : forcipula forcipula
 • การออกเสียง : barbozza barbozza
 • การออกเสียง : barbazzale barbazzale
 • การออกเสียง : testiera testiera
 • การออกเสียง : lunghina lunghina
 • การออกเสียง : longia longia
 • การออกเสียง : radiotecnica radiotecnica
 • การออกเสียง : radiocomunicazione radiocomunicazione
 • การออกเสียง : totonero totonero
 • การออกเสียง : correntezza correntezza
 • การออกเสียง : direttario direttario
 • การออกเสียง : Ampelodesma Ampelodesma
 • การออกเสียง : olibanoresene olibanoresene
 • การออกเสียง : geobiocenòsi geobiocenòsi
 • การออกเสียง : zoocenòsi zoocenòsi
 • การออกเสียง : biocenòsi biocenòsi
 • การออกเสียง : cenòsi cenòsi
 • การออกเสียง : Neuròspora Neuròspora
 • การออกเสียง : drosofila drosofila
 • การออกเสียง : codominante codominante
 • การออกเสียง : alleli alleli
 • การออกเสียง : aplotipi aplotipi
 • การออกเสียง : aplotipo aplotipo
 • การออกเสียง : citochine citochine
 • การออกเสียง : citogenetica citogenetica
 • การออกเสียง : australopitecine australopitecine
 • การออกเสียง : atipia atipia
 • การออกเสียง : anaestro anaestro
 • การออกเสียง : pletismografia pletismografia
 • การออกเสียง : funtore funtore
 • การออกเสียง : omofono omofono
 • การออกเสียง : meristema meristema
 • การออกเสียง : gara gara
 • การออกเสียง : cavalcata cavalcata
 • การออกเสียง : rognone rognone
 • การออกเสียง : divertimento divertimento
 • การออกเสียง : madre madre
 • การออกเสียง : tregua tregua
 • การออกเสียง : pace pace
 • การออกเสียง : Inferi Inferi
 • การออกเสียง : tabaccaio tabaccaio
 • การออกเสียง : fitodepurazione fitodepurazione
 • การออกเสียง : militari militari
 • การออกเสียง : pigiamino pigiamino
 • การออกเสียง : tutina tutina
 • การออกเสียง : Neo Neo
 • การออกเสียง : flottaggio flottaggio
 • การออกเสียง : onta onta
 • การออกเสียง : laguna laguna
 • การออกเสียง : nebride nebride
 • การออกเสียง : nefropessi nefropessi
 • การออกเสียง : nefrolito nefrolito
 • การออกเสียง : narrativa narrativa
 • การออกเสียง : bottigliata bottigliata
 • การออกเสียง : bozzettismo bozzettismo