ภาษา:

ภาษาอิตาลี

[it]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : albero genealogico albero genealogico
 • การออกเสียง : cacao in polvere cacao in polvere
 • การออกเสียง : cinefilo cinefilo
 • การออกเสียง : uovo al tegamino uovo al tegamino
 • การออกเสียง : cartamoneta cartamoneta
 • การออกเสียง : parrucchiera parrucchiera
 • การออกเสียง : biscottino biscottino
 • การออกเสียง : natura natura
 • การออกเสียง : palestrato palestrato
 • การออกเสียง : laghetto laghetto
 • การออกเสียง : valigetta valigetta
 • การออกเสียง : barzelletta barzelletta
 • การออกเสียง : imprenditrice imprenditrice
 • การออกเสียง : nuotata nuotata
 • การออกเสียง : guidatrice guidatrice
 • การออกเสียง : scalinata scalinata
 • การออกเสียง : opuscolo opuscolo
 • การออกเสียง : rubrìca rubrìca
 • การออกเสียง : Duna Duna
 • การออกเสียง : rezzaglio rezzaglio
 • การออกเสียง : berte berte
 • การออกเสียง : svassi svassi
 • การออกเสียง : strolaghe strolaghe
 • การออกเสียง : piovanello piovanello
 • การออกเสียง : gangliolitico gangliolitico
 • การออกเสียง : ganglioside ganglioside
 • การออกเสียง : calazio calazio
 • การออกเสียง : gambecchio gambecchio
 • การออกเสียง : impermeabilizzazione impermeabilizzazione
 • การออกเสียง : impermeabilizzante impermeabilizzante
 • การออกเสียง : imponibilità imponibilità
 • การออกเสียง : imponderabilità imponderabilità
 • การออกเสียง : fuoriprogramma fuoriprogramma
 • การออกเสียง : fuoripista fuoripista
 • การออกเสียง : ribaditrice ribaditrice
 • การออกเสียง : ribaditoio ribaditoio
 • การออกเสียง : ribadimento ribadimento
 • การออกเสียง : mosaicismo mosaicismo
 • การออกเสียง : prognostico prognostico
 • การออกเสียง : coronale coronale
 • การออกเสียง : scoliosi scoliosi
 • การออกเสียง : valgismo valgismo
 • การออกเสียง : varismo varismo
 • การออกเสียง : patronimico patronimico
 • การออกเสียง : colonìa colonìa
 • การออกเสียง : massaio massaio
 • การออกเสียง : masseria masseria
 • การออกเสียง : cisticerco cisticerco
 • การออกเสียง : carabottino carabottino
 • การออกเสียง : scaramazza scaramazza
 • การออกเสียง : bubbone bubbone
 • การออกเสียง : tumescenza tumescenza
 • การออกเสียง : catarifrangente catarifrangente
 • การออกเสียง : fermapiede fermapiede
 • การออกเสียง : portabottiglia portabottiglia
 • การออกเสียง : canotto canotto
 • การออกเสียง : curva curva
 • การออกเสียง : fiscella fiscella
 • การออกเสียง : bugna bugna
 • การออกเสียง : caricabasso caricabasso
 • การออกเสียง : scassa scassa
 • การออกเสียง : velaccio velaccio
 • การออกเสียง : strafalcione strafalcione
 • การออกเสียง : polena polena
 • การออกเสียง : ferzo ferzo
 • การออกเสียง : dio dio
 • การออกเสียง : neodarwinismo neodarwinismo
 • การออกเสียง : segnavento segnavento
 • การออกเสียง : agopuntura agopuntura
 • การออกเสียง : puntaspilli puntaspilli
 • การออกเสียง : alari alari
 • การออกเสียง : alamari alamari
 • การออกเสียง : fiande fiande
 • การออกเสียง : antofita antofita
 • การออกเสียง : fanerogama fanerogama
 • การออกเสียง : specillo specillo
 • การออกเสียง : timoneria timoneria
 • การออกเสียง : timoniera timoniera
 • การออกเสียง : bratto bratto
 • การออกเสียง : siniscalco siniscalco
 • การออกเสียง : staffiere staffiere
 • การออกเสียง : scalmo scalmo
 • การออกเสียง : tormentina tormentina
 • การออกเสียง : strozzatoio strozzatoio
 • การออกเสียง : golfare golfare
 • การออกเสียง : trozza trozza
 • การออกเสียง : crocetta crocetta
 • การออกเสียง : galloccia galloccia
 • การออกเสียง : appoggiata appoggiata
 • การออกเสียง : caracollo caracollo
 • การออกเสียง : palafreniere palafreniere
 • การออกเสียง : palafreno palafreno
 • การออกเสียง : corsiero corsiero
 • การออกเสียง : corsetta corsetta
 • การออกเสียง : corsetto corsetto
 • การออกเสียง : posatoi posatoi
 • การออกเสียง : beverini beverini
 • การออกเสียง : posatoio posatoio
 • การออกเสียง : pensatoio pensatoio
 • การออกเสียง : caldarrosta caldarrosta